Zanimivosti objavil

Ste morda videli hrošča?

Ste morda videli hrošča? Javite na www.sporocivrsto.si.

Spet
je pravi čas, ko nas v preživljanju prostega časa v naravi ali okoli
našega doma lahko preseneti kakšen izmed štirih vrst lažje prepoznavnih
ogroženih hroščev: rogač (Lucanus cervus), alpski kozliček (Rosalia
alpina), bukov kozliček (Morimus funereus) in hrastov kozliček (Cerambyx
cerdo).

Vrste hroščev, za katere zbiramo podatke, so na
spremembe v njihovem življenjskem okolju občutljive in so pokazatelj
naravnega stanja gozdov. Zato je pomembno, da o njihovem pojavljanju
zberemo čim več podatkov. Ker so te štiri vrste razmeroma lahko
prepoznavne, lahko k poznavanju razširjenosti pripomorejo vsi ljubitelji
narave.

Vsi našteti hrošči imajo širši, evropski
naravovarstveni pomen, saj so navedeni na seznamu redkih in ogroženih
živalskih vrst »Natura 2000«. V Evropi so ponekod že izginili, saj so se
zaradi gospodarjenja zelo spremenile razmere v gozdovih. Vsi so odvisni
od ohranjanja naravnega ravnovesja v gozdu z dovolj odmrlega in
poškodovanega lesa, ki ga je v intenzivno izkoriščanem gozdu vedno manj.
Najdemo jih praviloma v avtohtonih, bukovih ali hrastovih gozdovih.

Da
bi zbiranje podatkov poenostavili in obenem javnosti omogočili vpogled
vanje, smo v letu 2011 prvič zbirali podatke preko spletne strani www.sporocivrsto.si,
kjer lahko svojo najdbo vpišete tudi sami. Navodila so enostavna in
dosegljiva na tej spletni strani.  Za zanesljivosti vaše najdbe oz.
opažanja je potrebno v obrazcu vpisati podatke, ki so dosegljivi le
administratorju in iz vašega računalnika naložiti fotografijo, ki je
lahko posneta tudi z mobilnim telefonom.

Za vaš vpis in
prispevek k ohranjanju teh zanimivih vrst hroščev se vam vnaprej
zahvaljujemo! Veseli bomo, če boste informacijo o možnosti vnosa
podatkov o štirih vrstah hroščev posredovali tudi znancem in
prijateljem. Z boljšim poznavanjem teh kazalcev naravnega ravnovesja v
gozdovih, bomo v prihodnje znali bolje usmerjati rabo prostora in
naravnih virov.
V kolikor nimate možnosti podatek vpisati na spletni
strani, lahko podatek o pojavljanju, vključno s fotografijo sporočite
tudi na elektronski naslov:
martin.vernik@zrsvn.si ali pokličete na tel. št. (Martin Vernik).
         
Martin Vernik
Zavod RS za varstvo narave

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook