Kmetijstvo objavil

Strokovna skupina:˝Kmetje za pomor čebel niso krivi˝

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Dejan Židan je
1.6.2011  sklical sestanek strokovne skupine v zvezi z nedavnimi pomori
čebel na območju Pomurja. Sestanka so se poleg predstavnikov ministrstva
z organi v sestavi udeležili tudi predstavniki Čebelarske zveze
Slovenije, Kmetijskega inštituta Slovenije, Zavoda za zdravstveno
varstvo MB, Nacionalnega veterinarskega inštituta RS, Biotehniške
fakultete in Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.

Na sestanku so bile predstavljene naknadne ugotovitve in strokovne
utemeljitve v zvezi s padcem čebel ter ukrepi, ki jih bo MKGP izvajalo.
Ugotovitev je bila, da je eden izmed glavnih krivcev za pomor čebel
aktivna snov klotianidin, ki je za čebele izjemno toksična. Neposredna
krivda kmetovalcev je pri tem izključena, kar potrjujejo tudi ugotovitve
pri pregledu dobre kmetijske prakse na kmetijskih gospodarstvih.

Čebele so bile v dobrem zdravstvenem stanju, kar izključuje možnost za
njihov padec. Nekateri inšpekcijski postopki še tečejo, ko bodo
zaključeni, bo pripravljeno končno poročilo, o čemer bomo javnost tudi
obvestili. Na sestanku so bili sprejeti tudi štirje sklepi:
– Minister bo uvedel upravni nadzor nad postopki za ponovno dovoljeno
uporabo neonikotinoidov v letu 2009 za tretiranje semen koruze in oljne
ogrščice;
– MKGP bo takoj pričelo s pripravami na vložitev morebitne tožbe proti
proizvajalcem določenih FFS iz skupine neonikotinoidov, ki smo jih
ugotovili pri pomorih čebel;
– Sestale se bodo pristojne uprave in strokovne službe Slovenije in
Madžarske ter si izmenjale rezultate in ugotovitve, o čemer bodo
seznanile tudi strokovno skupino, ki se je danes sestala; – Skupina
podpira ustanovitev čebelarskega inštituta. V ta namen je bila
ustanovljena tudi delovna skupina.

ČZS je skupino tudi seznanila, da bo na podlagi sklepov iz leta 2009
vložila tožbo proti neznanemu storilcu zaradi nedavnega pomora čebel.

Objavil/a Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
  

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook