Zanimivosti objavil

Suša in voda v Sloveniji

Če ste malo odvrnili pozornost od aktualnih političnih in svetovnim težav, ste najbrž opazili velik problem, ki je v zadnjem času postal že prav pereč. Pomanjkanje vode je namreč že kritično.

V času od oktobra lani do sredine marca 2012 je v večjem delu naše države padlo celo od 50 do 60% običajne količine padavin, kar pomeni da primanjkljaj traja že štiri mesece in tudi zadnje padavine 19. marca stanja niso kaj dosti popravile. Po rekah se pretaka 35% za to obdobje običajne količine vode, izhodiščne razmere v začetku pomladi pa so slabi tudi zaradi tega, ker ni dovolj snega, da bi v pomladnih mesecih popravil stanje vodotokov.

Zelo nizko je poleg rek tudi količinsko stanje podzemnih voda, zlasti na ravninskih peščeno-prodnih vodonosnikih. Priporočljiva je seveda racionalna uporaba vodnih virov, izboljšanja namreč ne gre pričakovati še nekaj mesecev in ker na količino padavin ljudje ne moremo vplivati, je resnično dobro, da porabo vode vsaj omejimo.

Ko že ravno omenjamo vodo in njeno trenutno pomanjkanje, pa lahko poudarimo še, da je 22.marec svetovni dan vode. Letos se je ob tej priložnosti še posebej izpostavila povezava vode z zagotavljanjem zanesljive oskrbe s hrano in energijo, kar pa lahko celo v Sloveniji, ki je sicer dovolj vodnata, predstavlja težavo. Količinska ranljivost vodnih virov je namreč tudi pri nas visoka, v prihodnjih nekaj desetletjih pa je pričakovati izrazito povečanje povpraševanja po vodi.

Prehod iz dosedanjega spremljanja zalog podzemnih voda na letni ravni v dnevno spremljanje je prav zaradi daljšanje sušnih obdobij in povečevanja potrebe po vodi primarna upravljavska potreba države na področju oskrbovanja prebivalstva s pitno vodo, kar je seveda brez pomislekov prioritetna raba vode.

Vir:http://www.arso.gov.si/o%20agenciji/novice/
N.P.

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook