Kmetijstvo objavil

Svet za kmetijstvo podprl predlog Slovenije za razpravo o kmetijski politiki EU po letu 2013

Na
Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se je na svoji tretji
seji danes sestal Svet za kmetijstvo in podeželje RS. Člani sveta so
obravnavali Strategijo razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva do
leta 2020, Izhodišča Slovenije za razpravo o skupni kmetijski politiki
po letu 2013 ter Zakon o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov,
ki je v javni razpravi.

Svet za kmetijstvo in podeželje RS, ki je posvetovalno telo ministra
mag. Dejana Židana, je na svoji tretji seji obravnaval tri točke
dnevnega reda, in sicer Strategijo razvoja slovenskega kmetijstva in
živilstva do leta 2020, izhodišča Slovenije za razpravo o skupni
kmetijski politiki po letu 2013 in Zakon o promociji kmetijskih in
živilskih proizvodov. Člani sveta so na mizo dobili dobro pripravljeno
in s predlogi iz prejšnje seje dopolnjeno strategijo – takrat je svet je
ocenil, da so zastavljeni strateški cilji bodočega razvoja kmetijstva
primerna podlaga za nadaljnjo dodelavo strategije. Po daljši
konstruktivni razpravi so se člani sveta dogovorili, da strategijo z
današnjimi dopolnitvami sprejmejo 19. avgusta 2010, javnosti pa bo
predstavljena ob robu Mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma AGRA 2010,
ki bo potekal od 21. – 26. avgusta v Gornji Radgoni.

V nadaljevanju je svet obravnaval tudi Izhodišča Slovenije za razpravo o
skupni kmetijski politiki (SKP) po letu 2013, ki so v vladni proceduri.
Svet je soglasno podprl izhodišča, Vlada RS pa jih bo predvidoma
obravnavala na eni izmed prihodnjih sej. Že na prejšnji seji je v zvezi z
izhodišči Slovenije za razpravo o skupni kmetijski politiki ocenil, da
bodo določene spremembe nedvomno nujne, kar je pogojeno s hitro
spreminjajočim se okoljem (gospodarska in finančna kriza, globalizacija
kmetijskih trgov, klimatske spremembe, rast povpraševanja po hrani,
pričakovanja potrošnikov, trajnostni razvoj kmetijstva ipd.). Bodoča SKP
naj bi ustvarila učinkovit okvir za izvajanje strateških ciljev razvoja
kmetijstva v Sloveniji.

Svet se je tudi dogovoril o nadaljnjih postopkih pri sprejemanju Zakona o
promociji kmetijskih in živilskih proizvodov, ki je od preteklega petka
v javni razpravi. Svet je znova ocenil, da je sistemska ureditev
promocije kmetijskih in živilskih proizvodov izrednega pomena za bodoči
razvoj slovenskega agroživilstva. O tem zakonu bo odločal po končani
javni razpravi, ki se zaključi 6. septembra 2010.

Člani Sveta za kmetijstvo in podeželje RS, ki jih je imenovala Vlada RS,
so: predsednik sveta prof. dr. Franci Štampar, podpredsednik Ciril
Smrkolj in člani dr. Miroslav Rednak, Franc Režonja, Franci Veršič,
Peter Vrisk, dr. Jernej Turk, dr. Tatjana Zagorc, Srečko Čater, Roman
Žveglič in Tone Hrovat.

Avtor: Bučar Ivan

 

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook