Kmetijstvo objavil

Svet za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov na svoji ustanovni seji

Na Ministrstvu za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano se je na svoji ustanovni seji, 18.05.2011 sestal
Svet za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov. Svet je danes
izvolil vodstvo, se seznanil s predvidenimi koraki za izvajanje Zakona o
promociji kmetijskih in živilskih proizvodov ter pristopil k
oblikovanju sektorskih odborov in posvetovalnega odbora.

Uvodnega dela 1. seje Sveta za promocijo kmetijskih in živilskih
proizvodov sta se udeležila minister za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, mag. Dejan Židan in državna sekretarka, mag. Tanja Strniša.
Minister, ki jo do konstituiranja tudi vodil Svet, je v uvodu poudaril,
da zakon, ki je v Sloveniji nastajal 11 let, daje ogrodje za nujno
potrebno promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov, od Sveta pa bo
odvisno, kako bo zakon zaživel tudi v praksi.

Svet je nato na podlagi predlogov članov za svojega predsednika soglasno
izvolil Antona Balažiča, predstavnika ŽPI na GZS, za njegovega
namestnika pa Cirila Smrkolja, predsednika KGZS. V nadaljevanju seje se
je Svet seznanil z osnutkom Poslovnika o delu sveta ter z nadaljnjimi
koraki za izvajanje zakona. Svet je danes tudi aktivno pristopil k
oblikovanju sestave sektorskih odborov in posvetovalnega odbora. Tako se
bo v nadaljevanju pristopilo k oblikovanju sektorskih odborov iz
sektorjev pridelave in predelave mleka, mesa, sadja, vrtnin, žit, oljk,
grozdja in vina ter medu. Svet si pri tem prizadeva, da vključi vse
ključne deležnike kmetijsko pridelovalne in predelovalne panoge, kot
tudi deležnike, tiste dele javnosti, ki bodo prispevali, da bo zakon
zaživel tudi v praksi. Zato si je Svet, poleg zagotovitve osnove za
oblikovanje in delovanje vseh odborov, zadal za cilj tudi čimprejšnje
oblikovanje strategije promocije, zato bo v nadaljevanju pripravil tudi
ustrezna izhodišča in načrt promocije.

Svet za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov, je ustanovljen na
podlagi Zakona o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov, ki je
stopil v veljavo aprila letos. Zakon določa javni interes Republike
Slovenije na področju promocije kmetijskih in živilskih proizvodov,
vrste in oblike promocije, načrtovanje promocije, financiranje
promocije, prispevek za promocijo, zbiranje, upravljanje in vodenje
osebnih in drugih podatkov o zavezancih za prispevek, organe in
posvetovalna telesa za promocijo, izvajanje strokovnih nalog in nadzor
izvajanja zakona. Minister mag. Dejan Židan je ob predstavitvi zakona v
Državnem zboru RS poudaril, da je zakon zelo pomemben za slovenske
proizvajalce hrane ter za povečanje lojalnosti na relaciji slovenski
proizvajalec – slovenski kupec. Po njegovih besedah ima zakon štiri
cilje: »kupec, ki kupi slovensko živilo, daje delo kmetu in delavcu; na
ta način se polni državni proračun; zagotavlja se visoka prehranska
varnost; gre pa tudi za pomemben korak v borbi zoper podnebne spremembe
(največji onesnaževalec okolja je transport)«. Ob tem je minister še
dodal, da se je zdaj tem ciljem pridružil še eden – da mora vsaka država
v boju zoper svetovno lakoto pridelati toliko hrane, kolikor jo lahko.

Svet za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov je imenovala Vlada
RS. Poleg predsednika Antona Balažiča in namestnika Cirila Smrkolja,
Svet sestavljajo še mag. Anita Jakuš iz Zadružne zveza Slovenije, Anton
Jagodic iz KGZS, mag. Marko Višnar in dr. Tatjana Zagorc iz GZS,
Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij ter predstavnika ministrstva
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Branko Ravnik in Luka Kočevar.

VIR: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Objavil/a Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
  

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook