Kmetijstvo objavil

Svetovni dan živali (4.10.)

Leta 1931 so na kongresu ekologov v Firencah določili, da bo 4. oktober odtlej znan kot svetovni dan živali. Ta datum so izbrali, ker na ta dan goduje sveti Frančišek Asiški, ki je v svojem življenju zagovarjal odgovoren in ljubeč odnos človeka do okolja in živali.

 
Pomen svetovnega dne živali je predvsem oznanjati velik pomen živali v
človekovem življenju. Živali so prisotne na vseh področjih človekovega
bivanja in delovanja. Živali imamo za svoje družabnice, gojimo jih kot
rejne živali, laboratorijske živali itd. Vsakršna uporaba živali in
sobivanje človeka in živali pa se mora odvijati na način, ki ni nevaren
za človeka in ne prizadene dobrobiti živali.

  Beseda, ki se je ob tem samodejno spomnimo, je odgovornost. Lastnik živali je oseba, ki je odgovorna za svojo žival. Ta pojem pa ima dvojni pomen. V prvi vrsti seveda govorimo o skrbi za žival, torej zagotavljanje krme, vode, zavetja pred vremenskimi vplivi, veterinarske oskrbe, itd. Drugi pomen pa se nanaša na odgovornost za dejanja, ki jih izvede žival. Lastnik tako nosi odgovornost za vsako škodo ali poškodbo, ki jo je prizadejala žival.

  Da bi v slovenski javnosti utrdila takšen način razmišljanja, je VURS letos poleti izvedla medijsko akcijo z naslovom “Moja žival, moja odgovornost”,
ki je bila v javnosti zelo dobro sprejeta. Kmalu načrtujemo še več
podobnih akcij. Prva je na vrsti knjižica o odgovornem lastništvu psa,
katere izid načrtujemo v začetku prihodnjega leta.

  Na področju
zaščite živali bodo dejavnosti VURS v prihodnjem letu osredotočene na
pripravo zakonodaje na področju transporta živali in spremembi
Pravilnika o zaščiti hišnih živali. Kmalu se obeta tudi diskusija o
spremembi evropske zakonodaje na področju zaščite živali pri zakolu in
ubijanju zaradi zatiranja kužnih bolezni.  

  VURS poziva vse
imetnike živali in vso ostalo javnost, da se zavedajo svoje odgovornosti
do živali skozi vse leto in ne samo 4. oktobra.

Vir: Veterinarska uprava Republike Slovenije

OBJAVIL/A BRIGITA PRIMC

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook