Tehnološka navodila “Talni škodljivci v pridelavi poljščin”

V pridelavi poljščin se vedno pogosteje srečujemo s škodo, ki jo
povzročajo številni talni škodljivci. Praktično na celotnem območju
Slovenije imajo pridelovalci redno težave s strunami, občasno, vendar
vedno pogosteje, tudi s talnimi sovkami, navadnim bramorjem, ogrci
(ličinkami majskega in junijskega hrošča) …  Občasno težave v
pridelavi poljščin povzroča tudi švedska mušica, pričakujemo pa lahko,
da bomo imeli iz leta v leto več težav tudi s koruznim hroščem.  Pri
večini rastlinskih vrst smo skušali težave reševati z uporabo semena,
tretiranega z insekticidi ali z uporabo talnih insekticidov v času
setve. Ker v Sloveniji od 29. aprila 2011 velja prepoved prometa in
uporabe semena koruze in oljne ogrščice, tretiranega z insekticidi na
osnovi aktivnih snovi klotianidin, imidakloprid in tiametoksam (Odredba o
prepovedi prometa in uporabe določenih fitofarmacevtskih sredstev na
ozemlju Republike Slovenije, Ur. l. RS 31/2011), lahko v prihodnjih
letih pričakujemo še več težav s talnimi škodljivci in zato tudi večjo
gospodarsko škodo zaradi izpada pridelkov določenih poljščin.

Novo nastale razmere nas na nek način silijo, da bo v pridelavi poljščin
treba v bodoče bolj dosledno slediti dobri kmetijski praksi v smislu
izvajanja ukrepov za zmanjševanje populacij omenjenih škodljivcev. Za
učinkovito preventivo pred talnimi škodljivci, ki bo lahko pripomogla k
dolgoročnemu zmanjšanju populacij, pa je potrebno dobro poznavanje
posameznih škodljivcev.

V ta namen smo na  Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije pripravili tehnološka navodila »Talni škodljivci v pridelavi poljščin«.

Do tehnoloških navodil  lahko dostopate tukaj. 

KGZS

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook