Zanimivosti objavil

Terapija s konji

Terapije, kjer pomagajo živali, so zelo
pogost in dobrodošel pojav v svetu. Res pa je, da se v Sloveniji to šele
pojavlja, vsaj  v širini, ki nekako lahko zadosti potrebam. Zelo
priljubljena pri bolnikih je terapija s konji. Terapija s konji se je
pri nas začela izvajati v devetdesetih letih, ko se izvajalo 
terapevtsko jahanje pri tistih bolnikih z multiplo sklerozo. Kasneje so
začeli drugod po Sloveniji uvajati tudi terapijo s konji za bolnike s
cerebralno paralizo, sledila je športno rekreativno jahanje za
mladostnike s posebnimi potrebami, najnovejša oblika terapije s konji pa
je hipnoterapija.

Terapija s konji je koristna za vse, ki imajo kakršnekoli težave z
gibanjem, zelo priporočljiva in koristna pa je za mladostnike s
posebnimi potrebami, za otroke, ki imajo težave s prehranjevanjem, za
invalide ter za mlade, ki imajo različne težave v zvezi s svojo
zavestjo.

Dejstvo je, da terapija s konji, omogoča otrokom in mladostnikom, da
premagajo svoje težave in se uspešno vključijo nazaj, v življenje.

Moramo se zavedati, da so konji zelo 
čutne živali, ki s človekom stkejo zelo pristno energijo. Predvsem
zaradi lastnosti konjeve osebnosti, je terapija tako učinkovita. Jahanje
konja pozitivno vpliva na gibalne in psihosocialne funkcije ter
dinamično zdravljenje, usmerjeno na celotnega človeka (telo, dušo in
duha). Pri tem je potrebno omeniti tudi to, da jezdenje konja ni
usmerjeno le na odpravljanje oziroma zmanjševanje bolezni in motenj,
temveč tudi na razvoj potencialov, samouresničenja, razvoj socialnosti
in humanega odnosa.

Terapevtsko jahanje pomeni terapijo ob konju, s konjem, na konju, s
pomočjo konja. Izhaja iz različnih pedagoških, psiholoških,
psihoterapevtskih, rehabilitativnih in socialno-integrativnih
terapevtskih pristopov.

Konji v soočanjih z otroci nastopajo kot
pedagogi, hkrati pa tistim, ki sodelujejo z njimi omogočajo , da iz
ljubezni do živali »premagajo« sami sebe, saj konj potrebuje nego in
hrano vsak dan, neodvisno od vremena in brez izjem, v obojestranskem
pristnem stiku pridobivajo pozitivne in negativne  izkušnje, zapolnijo
prosti čas, ki ga sicer tratijo z dolgočasjem, zelo pomembno pa je tudi
dejstvo, da navežejo stik z enako mislečimi vrstniki, ki se praviloma
razvije v dolgoročna prijateljstva.

Terapevtsko jahanje izvajajo za to izobraženi ljudje, ki jih imenujemo
terapevti za izvajanje terapij s pomočjo konja. Tudi
terapevtsko-pedagoško jahanje se izvaja pod zdravniškim nadzorom.
Zdravnik poda mnenje o primernosti jahanja za vsakega udeleženca
terapevtskega jahanja.

Terapevtsko-pedagoško jahanje je
primerno tako za otroke, mladostnike in odrasle. Prav tako je primerno
za  osebe z motnjami v duševnem razvoju,slepe in slabovidne,gluhe in
naglušne, osebe z govorno – jezikovnimi motnjami,gibalno ovirane osebe,
osebe s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, osebe z motnjami
vedenja in osebnosti.

Terapevtsko jahanje pa ima na posameznika zelo vidne učinke. Ti se
kažejo kot izboljšanje ravnotežja, koordinacije in reakcijskih
sposobnosti, izboljšanje drže, sprostitev , zaznavanja svojega telesa in
vzpostavljanje kontrole. Prav tako terapevtsko jahanje vpliva na
emocionalna področja. Ti se kažejo v poviševanje koncentracije,
izboljševanje motivacije, zaznavanje razpoloženj in prepoznavanje
reakcij drugih živih bitij, sprejemanje, priznavanje in premagovanje
strahov, krepitev občutka samozavesti in zaupanja v lastne zmogljivosti,
zvišanje frustracijske tolerance. Vzbudi pa jim tudi občutek
zadovoljstva in sreče, kar je pri teh ljudeh po navadi nekaj, česar ne
poznajo.
Ena izmed oblik terapije, pa je tudi hipoterapije. Je združitev
zdravljenja s pomočjo medicine in fizioterapije s pomočjo konja, kateri
vpliva na jahača s svojim tridimenzionalnim gibanjem. Terapevtova naloga
je usklajevanje odzivov pacienta na konjevo gibanje glede na
zastavljene cilje oz. želene učinke. Pozitivni vplivi hipoterapije so
vidni na telesnem, emocionalnem, duševnem in socialnem  razvoju tistega,
ki pomoč potrebuje.

Hipoterapijo izvaja  fizioterapevt-ka, ki je opravil-a dodatno
izobraževanje na področju hipoterapije, ki se izvaja v nekaterih državah
EU (Nemčija, Avstrija, Švedska, ….), ter pridobil-a status
inštruktorja jahanja, ki ga podeljuje Slovenska konjeniška Akademija.

Dodatno potrebujemo še vodnika konja in po potrebi enega ali dva pomožna terapevta oz. pomočnika.

Hipoterapija je primerna za osebe z
boleznimi centralnega in perifernega živčnega sistema (cerebralna
paraliza, diskinezija, multipla skleroza,…), osebe z boleznimi
gibalnega aparata, osebe z genetskimi motnjami (Downov sindrom, …).
Prav tako je zelo primerna za tiste, ki okrevajo po nesrečah, po
možganski kapi ali imajo druge ortopedske motnje.

Hipoterapija deluje na uravnavanje mišičnega tonusa, izboljšuje
ravnotežje, koordinacijo in reakcijske sposobnosti, povečuje gibljivosti
medeničnega dela, kar vpliva na gibčnost kolkov in pomaga ohranjati
ravnotežje hrbtenice , stabilizira in mobilizira glavo, trup in ude.

Za vse tiste, ki potrebujejo pomoč, je zelo pomembno, da vemo, da tudi
pri nas, v Sloveniji obstaja možnost zdravljenja s pomočjo konjev.

Vir: lastni viri in www.nakonju.si
 
Objavil/a Urška Gričnik
  

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook