Težave vinogradnikov in sadjarjev

Na včerajšnji novinarski konferenci Kmetijsko gozdarske zbornice
Slovenije (KGZS), ki je potekala v Trsničarski zadrugi Vipava, je
vodstvo zbornice s strokovnjaki KGZS – Zavoda Nova Gorica ponovno
opozorilo na težave vinogradnikov in sadjarjev. Te so med drugim
posledica zimskih zmrzali na vinski trti, spomladanskih pozeb v
sadovnjakih ter burje. Na njej so sodelovali predsednik KGZS Ciril Smrkolj, podpredsednik KGZS Branko Tomažič, predsednik Območne enote Nova Gorica – sadjar in vinogradnik Franc Vodopivec in specialistka za vinogradništvo pri KGZS – Zavodu Nova Gorica Mojca Mavrič Štrukelj.  »Problematika
v vinogradništvu se vleče že nekaj let. Letošnja pozeba z dolgim mrazom
in močno burjo je naredila ogromno škode. Vinogradniki in vinarji bodo
škodo ob vseh neugodnih razmerah na trgu težko prenesli,
« je uvodno povedal Franc Vodopivec.

Ciril Smrkolj je izpostavil, da država v zadnjih desetih letih ni
omogočila sistemskega zavarovanja pridelkov in izrazil optimizem v smeri
izboljšanja stanja. Politika Evropske unije namreč razmišlja o
sofinanciranju zavarovanja in ustanovitvi rizičnih skladov. Izpostavil
je problem nizkih odkupnih cen grozdja, ki ne pokrivajo niti 60 %
stroškov pridelave. »Povprečna odkupna cena grozdja za leto 2011 znaša 0,43 evra. Tu je temeljni problem,« je poudaril in hkrati opozoril na pomen solidarnosti ter sodelovanja znotraj verige. »Vinogradniki,
zadruge in kleti, pa tudi politika, gostinstvo, turizem in trgovina se
bodo morali dogovoriti, da mora odkupna cena v celoti pokriti stroške
pridelave. Cilj naših prizadevanj je, da se pridelovalcu plača primerno
ceno,
« je dodal. Kot primer je predstavil primer dobrega
sodelovanja deležnikov znotraj žitne verige. Obenem je opozoril na pomen
popisovanja škod, predvsem v primeru zimske pozebe, ki je ni možno
zavarovati. Popis je namreč pogoj za uveljavljanje ukrepov zniževanja
katastrskega dohodka ter prispevkov in davkov. Na koncu je še omenil
pomen zavedanja domačih potrošnikov pri uporabi slovenskih pridelkov za
ohranitev kmetijske pridelave ter zagotovitev samooskrbe.

KGZS

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook