Mehanizacija objavil

Traktorska olja

Razvoj traktorjev je zelo močan. Spreminjajo se konstrukcije, pojavljajo se nove tehnične

rešitve, materiali, povečujejo se moči in hitrosti…Konstrukcijsko se različni traktorji seveda

razlikujejo, nekateri imajo ločeno mazanje transmisije in hidravlike, nekateri zopet ne, v

vsakem primeru pa imajo predpisana najrazličnejša olja.

Ker se ponavadi za vsak traktor uporabljajo različna hidravlično/transmisijska olja, pač v

skladu z navodili proizvajalca, lahko menjavanje delovnih priključkov med posameznimi

znamkami in tipi traktorjev privede do problemov zaradi mešanja olj, še posebno, če ima

traktor tudi mokre zavore. Prav izredno velika raznolikost mazalnih sredstev za menjalnike,

reduktorje, diferenciale in hidravliko v praksi velikokrat povzroči okvare na pogonskih strojih

in s tem gospodarsko škodo zaradi bistveno skrajšane življenjske dobe posameznih delov

traktorja ali delovnega stroja. Zato so univerzalna olja, ki se lahko uporabljajo tako v motorju,

transmisiji, hidravliki in mokrih zavorah zaradi enostavnosti uporabe pri večini uporabnikov

v kmetijstvu, zelo zaželena, slika 1.

 

 

Zgodnja kategorija univerzalnih olj, univerzalno traktorsko olje (TOU – Tractor Oil

Universal) je bila marketinško zelo uspešna. Uporabljalo se je tako v motorju kot v

prenosnikih in hidravličnih sistemih traktorjev. Vendar je z uvedbo mokrih zavor na traktorjih

uporaba TOU olj postala nesprejemljiva zaradi pretiranega ropota zavor, cviljenja oz.

škripanja. Kontinuirano raziskovanje je privedlo do paketa aditivov za super univerzalno

traktorsko olje (SUTO oz. STOU – Super Tractor Oil Universal), kjer je bil poudarek na

odpravi neugodnih stranskih pojavov pri kombinaciji motornih aditivov in modifikatorjev

trenja. Prvo tako olje je bilo predstavljeno leta 1971 z oznako STOU. Sčasoma pa je oznaka

STOU postala splošno razširjen pojem za olja, ki se lahko uporabljajo v vseh glavnih sistemih

traktorjev. Prav zaradi težav s TOU olji so se vzporedno s SUTO olji pojavila tudi

univerzalna traktorska transmisijska olja (UTTO – Universal Tractor Transmission Oil), ki

sicer niso bila namenjena mazanju motorja so pa zelo dobro reševala probleme povezane z

mokrimi zavorami.

Z uporabo univerzalnih olj lahko uporabniki naredijo velik korak k racionalizaciji mazalnih

olj v kmetijstvu. To pomeni kakovostno mazanje sklopov traktorja s samo enim oljem,

enostavno in cenejšo oskrbo, odpravo morebitnih zamenjav maziv pri vzdrževanju s čimer se

podaljša tudi življenjska doba traktorjev in delovnih strojev in ne nazadnje tudi izboljšanje

ekološkega nadzora nad rabljenim oljem.

Seveda morajo biti takšna olja kakovostna. Največji vpliv na kakovost traktorskih olj imajo

proizvajalci traktorjev in kmetijske mehanizacije.

 

Vir:
http://www.panolin.si/clanki/Clanek%2007%20-%20Ales%20Arnsek%20-%20Razvoj%20biolosko%20razgradljivih%20trak.pdf

 

 

 

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook