Trgatev, grozdje, mošt letnika 2008

 • Vsak griček vinograda – določitev optimalnega roka in tehnologijo predelave

 • Posledice vremenskih razmer – odbiranje, prebiranje, predtrgatev, čiščenje gnilih jagod in tudi čiščenje nedozorelih jagod

 • Glede na lego in dozorelost ter zdravstveno stanje grozdja – določitev tehnologije predelave

 • Obvezna meritev osnovnih parametrov v grozdju, groznem soku in moštu!!

 • Uporaba enoloških sredstev – katera in koliko !? Predelava grozdja z rasluzevanjem drozge: mošt očistimo s hlajenjem ali dodatkom enoloških sredstev, ki odstranijo:

  • ostanke škropiva
  • ostanke kožic, pečk, delčkov pecljevine
  • mnoge druge snovi (oksidacijske snovi, fenole, beljakovine, priokus po gnilobi ali plesni,…)
  • preprečimo možnost nastanka priokusov
  • zmanjšamo možnost nastanka žveplovodika – bekser
  • zmanjšamo število nezaželjenih šibkovrelnih kvasovk in s tem nezaželjene napake in bolezni Zgoraj naveden način predelave priporočamo :
  • grozdja, ki je močno prizadeto od gnilobe
  • grozdja, ki je prizadeto od toče
  • vinarjem, ki niso seznanjeni z novostmi v predelavi
  • vinarjem, ki ne obvladajo postopkov maceracije in uporabe encimov

PRIPRAVA VRELNEGA NASTAVEKA slaba mikrobiološka aktivnost – neprimerno pripravljen vrelni nastavek ali ne uporaba selekcioniranih kvasovk

 • Alkoholno vrenje vinskega mošta ali drozge je osnovni biokemijski proces, ki je odločilen za pridobivanje vina
 • Nosilci tega procesa so živa bitja – GLIVE KVASOVKE
 • Kvasovke imajo svoje življenske potrebe – od njih je odvisno katere kvasovke se bodo razvile in katere produkte poleg alkohola bodo še proizvajale
 • Poznavanje potreb kvasovk in vpliv na delovanje kvasovk – kakovostno vino!!! Kako pripravimo VRELNI NASTAVEK?
 • voda 30 – 35 stopinj celzija + sladkor + kvasovke 20g/100 l mošta = raztopino dobro premešamo
 • po 10 – 20 minutah dodamo cca 10 l mošta ogretega na sobno temperaturo(20 – 25 STOPINJ CELZIJA) (razlika med temperaturo mošta in kvasnim nastavkom ne sme biti večja od 10 stop.C) +
 • po dveh urah ponovno dodamo nekaj mošta
 • tako nadaljujemo dokler ne dosežemo 5% nastavka od količine mošta za fermentacijo (vrelni nastavek lahko pustimo tudi čez noč ali dan in šele, ko v nastavku dobro teče fermentacija dodamo preostali količini mošta)

GLEDE NA ŽELEN PROFIL VINA JE MOŽNIH VEČ TEHNOLOGIJ PRIDELAVE: V smeri povečanja sortnosti vina V smeri povečanja stabilnosti vina V smeri povečanja stabilnosti barve V smeri povečanja ekstraktnosti vina

MACERACIJA DROZGE BELEGA GROZDJA Ni nujna in celo v nekaterih primerih škodljiva – gnilo grozdje, poškodovano od ožigov, okuženo z botritisom (negativnim), višje temperature maceracije, višje koncentracije fenolnih spojin. Najpomembnejša parametra sta trajanje maceracije in temperatura! Pridelava bolj aromatičnih in kompleksnih vin – Obsežnejše se izločajo primarne aromatične snovi (jagodna kožica), fenolne spojine, dušikove spojine), polisaharidi, kisline in minerali ! Pogosto se za maceracijo koristi boben pnevmatske preše v katerega se potisnejo hladilne plošče! Povečanje SORTNOSTI in EKSTRAKTNOSTI vina: a)HLADNA MACERACIJA pri temperaturi okrog 5 -12 stopinj celzija, od 2 – 24 ur ali celo nekaj dni

 • dodatek pektolitičnega encima z ß-glukozidazno aktivnostjo
 • vrenje pri temperaturi 15 – 17 stopinj celzija, fermentacija s kvasovke z ß-glukozidazno aktivnostjo
 • fermentacija pri nižji temperaturi – tvori se veliko več estrov (cvetica) in manj višjih alkoholov, manj glicerola (telo) Problemi fermentacije pri nizki temperaturi:
 • fermentacija ne starta
 • fermentacija se ustavi pred koncem – vino ostane sladko
 • kvasovke roku KLOECKERA – (šibkovrelne kvasovke, ki absolutno prevladujejo na grozdju v začetni fazi fermentacije – so začetnice alkoholne fermentacije), ostane živa in prisotna v moštu in kasneje v vinu tudi do 30 dni – posledica njene prisotnosti je povečana količina HLAPNIH KISLIN
 • pri višji temperaturi fermentacije, kvasovke rodu KLOECKERA odmrejo že po 5 – 10 dneh!!
 • pojav hlapnih kislin
 • pojav mlečno-kislinske fermentacije – mlečno kislinski cik!!!
 • dodatek večje količine žvepla že v obdobju mladega vina – večkrat posledično pojavlja H2S

1a) MACERACIJA PRI DNEVNI temperaturi 18 – 25 stopinj celzija, od 2 – 12 ur (lahko tudi več?!)

 1. brez dodatka pektolitičnega encima vseh 12 ur
 2. z dodatkom pektolitičnega encima z ß-glukozidazno aktivnostjo 2 – 4 ure

Povečanje SORTNOSTI: b) KONTAKT JAGODNE KOŽICE Z MOŠTOM MED VRENJEM pri temperaturi med 15 – 17 stopinj celzija Moštu dodamo 2 – 3% izbranih, zrelih, zdravih jagod, ki jih odstranimo pri prvem pretoku – dodatek selekcioniranih kvasovk z ß-glukozidaznim učinkom

Povečanje EKSTRAKTNOSTI IN STABILNOSTI vina:

 1. FERMENTACIJA PRI TEMPERATURI NAD 18 stopinj celzija,
 2. HIPEROKSIDACIJA MOŠTA S KISIKOM IZ JEKLENKE – kisik pospeši oksidacijo fenolov in vezavo na beljakovine – pospešuje bistrenje mošta in razmnoževanje kvasovk – tvori se večja količina glicerola in oksidirajo se nosilci arome-terpenskih snovi

Povečanje STABILNOSTI in EKSTRAKTNOSTI: 1. ZORENJE VINA NA DROŽEH (finih) šest in več mesecev – iz odmrlih kvasov se izločajo beljakovine – manoproteini, ki vežejo aromo vina in jo s tem ohranjajo, preprečujejo izločanje vinskega kamna in vežejo termolabilne beljakovine (manjša poraba bentonita)

MACERACIJA DROZGE RDEČEGA GROZDJA

 1. KLASIČNA MACERACIJA
 • potek maceracije je od 5 – 14 dni
 • maceracija pri dnevni temperaturi (priporočamo naj ta ne presega 28 stopinj celzija)
 • pred fermentacijo dodatek žvepla, ki prepreči razvoj nezaželjenih mikroorganizmov
 • dodatek selekcioniranih kvasovk in primerne količine hrane, uporaba primernih taninov in encimov (poznavanje učinka in pogojev)
 • zadostno potapljanje klobuka!!!
 • priporoča biološki razkis
 1. HLADNA MACERACIJA IN FERMENTACIJA PRI TEMPARTURI od 17 – 20 stopinj celzija
 • grozdje popolnoma zdravo in primerno dozorelo (brez nagnitih in nedozorelih jagod)
 • tako kot pri belih sortah se lahko tudi pri rdečih sortah uporablja hladno maceracijo v začetni fazi (3 – 4 dni), uporaba žvepla???
 • fermentacija drozge se začne šele po končani hladni maceraciji
 • dodatek kvasovk, hrane in taninov
 • fermentacija teče pri 17 -20 stopinj celzija
 • vina so prijetno sveža, bolj je izražena aroma in intenzivnost vonja (primerna za mlada vina)
 1. MACERACIJA Z UPORABO TANINOV
 • zadnja leta se je uporaba taninov močno povečala
 • tako kot ostala enološka sredstva so tudi ti proizvedeni iz naravnih virov (lubje hrasta, zeleni čaj, jagodna kožica grozdja,….), prečiščeni in potrjeni
 • uporabljajo se lahko v začetni fazi predelave – drozga, mošt ali pa kasneje v vinu – mlada vina
 • uporablja se jih kot antiksidacijaska sredstva – obstojnost barve in vpliva na okus, grenkobo, mehkobo, polnost,…
 • predvsem se priporoča uporaba v letnikih, ko je grozdje prizadeto od gnilobe, botritisa, slabšega dozorevanja in ne razvijajnja barvnih snovi

TANINI izvor: 1. PROANTOCIANIDINI: pečke grozdja, čaj, artičoke,.. vežejo antociane in jih stabilizirajo (antociani so manj občutljivi na kisik, SO2 in na spremebe pH vrednosti, spremeni se reaktivnost z beljakovinami – zmanjša se občutek trpkosti v ustih) – uporablja v drozgi, moštu 2. ELAGOVI TANINI: kostanjev, hrastov les (antioksidativni, vendar trpki); potrebna vsakokrat, ko kisik vstopi v vino, bodisi namerno ali nenamerno; brez njih je reakcija kisika z akoholom prepočasna, tako da ta poškoduje arome in tvori več prostih radikalov!! – uporablja v vinu za staranje,zorenje več let

 1. DINAMIČNA MACERACIJA
 • nova tehnika maceracija – izkoriščanje nadtlaka, ki ga med maceracijo ustvarja ogljikov dioksid – mešanje drozge
 • z izkoriščanje tlačnih razlik med fermentacijo vplivamo na anatomijo celice in s tem na intenzivnejšo ekstrakcijo polifenolov in arom
 • antociani se izločajo predvsem na začetku maceracije in hitreje kot pri klasični maceraciji
 • tudi tanini se izločajo hitreje na začetku (fermentacija teče hitreje)-A/T kompleks – stabilnejša barva

FAN – prosti aminokislinski dušik!?

 • količinsko najbolj zastopano hranilo je sladkor, ki služi kot vir energije in ogljika kvasnim celicam
 • drugo najpomembnejše hranilo so dušikove spojine (za sintezo lastnih beljakovin), ki jih izkoriščajo kvasovke za gradnjo lastnih struktur in sintezo encimov, ki sodelujejo v raznih reakcijah med fermentacijo
 • aminokisline imajo pomembno vlogo tudi pri tvorbi aromatičnih snovi, pozitivnih in negativnih
 • nižje količine dušičnih snovi:
 • letnik prizadet od suše
 • letnik prizadet od botrytisa pomankanje dušičnih snovi med fermentacijo povezujejo s številnimi problemi:
 • upočasnitev ali celo prekinitev fermentacije
 • tvorbo vodikovega sulfida (kvasovke bodo porabljale dodani amonijev dušik in ne bodo razgrajevale aminokislin, ki imajo vezano žveplo
 • izločanje uree
 • tvorba etil karbamata

V času fermentacije je kvasovkam na voljo prosti aminokislinski dušik – FAN. FAN, ki ga ima mošt v začetni fazi porabijo kvasovke:

 • ko je povretih 40 – 60 g sladkorja/l
 • nastalem alkoholu 15 – 25 g etanola/l
 • alkoholu 1.9 – 3.2 vol.% To je doseženo med drugim do četrtim dnem fermentacije – primanjkljaj dušičnih snovi = čas za dodatek!

Tveganje za nedokončano fermentacijo in pojav žveplovega disulfita naslednji:

 • manj kot 150 mg FAN/l = 56%
 • med 150 – 250 mg FAN/l = 30%
 • nad 250 mg FAN/l = 14% Pravočasno in pravilna količina hrane za kvasovke bo značilno vplivala na fermentacijsko kinetiko.

Potrebno je dodati v začetku fermentacije:

 • hrano, ki bazira predvsem na vitaminu B1,

 • drugi do tretji dan dodamo prvi del hrane bogate na dušiku,

 • peti do šesti dan dodamo še preostanek hrane bogate na dušiku. Pomanjkanje vitamina B ima naslednje posledice:

 • povečano nastajanje acetaldehida kot glavnega porabnika žvepla v vinu

 • povečano nastajanje piruvatov, keto glutaratov – porabnikov žvepla)

 • povečano nastajanje oksidacijski produktov fenolnih spojin

 • nenormalna rast in razmnoževanje kvasovk v začetni fazi

 • zastoji ali celo prekinitev fermentacije

Vsem vinogradnikom vinarjem želim sončno in suho jesen!

Pripravila:
Tamara Rusjan
Specialistka za vinarstvo

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook