Kmetijstvo objavil

Trgovinski primanjkljaj pri agroživilskih proizvodih se povečuje

Slovenija na področju agroživilskih
proizvodov v zadnjih letih beleži izrazito povečevanje tako izvoza kot
uvoza, pri čemer pa je uvoz še več kot enkrat večji od izvoza

To je razvidno iz predstavitve stanja
slovenskega kmetijstva v letu 2007 s prvo oceno za leto 2008, ki jo je
pretekli teden na tradicionalnem posvetu Kmetijske svetovalne službe
Slovenije na Bledu podal agrarni ekonomist s Kmetijskega inštituta
Slovenije Miroslav Rednak.

Leta 2007 je primanjkljaj znašal 800 milijonov evrov

V letu 2007 je slovenski uvoz
agroživilskih proizvodov presegel 1400 milijonov evrov, medtem ko se je
izvoz povzpel nad 600 milijonov evrov. Primanjkljaj je tako znašal že
okrog 800 milijonov evrov. Tako izvoz in uvoz kot primanjkljaj se že vse
od leta 2004 naprej vztrajno povečujejo.

Podatki za prvo polovico letošnjega leta
po besedah Rednaka kažejo, da se ti trendi nadaljujejo. “Ti trendi
povečevanja negativnega salda zunanjetrgovinske menjave so izraziti po
vstopu Slovenije v Evropsko unijo,” je dodal.

Vse več izvažamo izdelke nizke stopnje pridelave

Takšna slika po njegovih pojasnilih na
prvi pogled kaže, da se stopnja samooskrbe v Sloveniji zmanjšuje. Vendar
pa je pri tem potrebno upoštevati, da gre za vrednostne kazalce ter da
Slovenija uvaža vse več izdelkov višje stopnje predelave, ki so dražji,
ter vse več izvaža izdelke nizke stopnje predelave, kot je na primer
nepredelano mleko.

Še vedno imamo presežke pri mleku

Zaradi tega se negativni
zunanjetrgovinski saldo vrednostno res povečuje, ne prihaja pa do večjih
sprememb pri stopnjah samooskrbe pri posameznih kmetijskih pridelkih.
“Še vedno imamo presežke pri mleku, pri prašičjem mesu in žitih smo neto
uvozniki,” je še dejal.

Beležimo močno rast zunanje trgovine z državami EU

Po vstopu v EU sicer Slovenija beleži
močno rast zunanje trgovine z državami EU. Uvoz iz teh držav je v letu
2007 predstavljal okrog 80 odstotkov celotnega slovenskega uvoza
agroživilskih proizvodov, izvoz vanje pa okrog 60 odstotkov celotnega
slovenskega izvoza tovrstnih proizvodov.

Izvoz v države nekdanje Jugoslavije se zmanjšuje

Pač pa se stalno zmanjšuje pred leti
tradicionalen trg, to so države nekdanje Jugoslavije. Slovenija ima
sicer s temi državami še vedno presežek, vendar pa je ta vse manjši.
Izvoz vanje se namreč zmanjšuje, medtem ko uvoz ostaja bolj ali manj na
isti ravni.

Vir: Siol

OBJAVILA BRIGITA PRIMC

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook