Kmetijstvo objavil

Tri države članice EU presegle mlečne kvote in jim grozi plačilo 19 milijonov evrov dajatev

Danska, Nizozemska in Ciper so bile edine države članice, ki so v
kvotnem letu 2009/2010 presegle svoje mlečne kvote. S tem so po začasnih
podatkih, ki jih je danes objavila Komisija, sprožile presežne dajatve v
skupni višini 19 milijonov EUR. Lani so presežne dajatve znašale 99
milijonov EUR, leto pred tem pa 340 milijonov EUR. Po dogovorjenem
povišanju kvot na podlagi pregleda SKP v letu 2008 je italijanska
proizvodnja prvič ostala v okviru kvot, skupna proizvodnja EU pa je bila
približno 7 % manjša od obsega skupnih kvot. V kvotnem letu 2008/2009
(od aprila do marca) je ta vrzel znašala 4,2 %.

Dacian Ciolos, komisar za kmetijstvo in razvoj podeželja, je povedal;
„Čeprav ti podatki kažejo, da je Italija končno uspela ostati v okviru
svojih kvot, pa bo kvotno leto 2009/2010 ostalo v spominu zlasti zaradi
izjemno težkega položaja na trgu v številnih državah članicah. S skupino
na visoki ravni, ki je bila ustanovljena posebej za preučevanje krize
na trgu, smo stanje pozorno pregledali in verjamem, da bodo predlogi, ki
jih bom predstavil decembra, proizvajalcem mlečnih izdelkov omogočili
boljše odzivanje na tržni razvoj in ob tem, ko se približujemo koncu
režima kvot v letu 2015, zagotovili stabilnejše okolje.“

Tri navedene države so skupno presegle svoje nacionalne kvote za 70 000
ton. Nizozemska in Danska sta svojo kvoto „oddaje“ presegli za 0,4 %,
Ciper pa za 0,3 %. To ima za posledico kazni v višini 13,03 milijona EUR
za Nizozemsko, 5,68 milijona EUR za Dansko in 125 000 EUR za Ciper.
Nizozemska je za približno 2 268 ton presegla tudi kvoto za neposredno
prodajo, kar pomeni presežno dajatev na neposredno prodajo v višini 631
000 EUR. Na podlagi letnih prijav držav članic je vseh 24 ostalih držav
članic ostalo v okviru svojih kvot. Čeprav so odločbe iz leta 2008
(povečanje kvot in spremembe sistema korekcijskega koeficienta maščobe) v
letu 2009/2010 znatno razširile proizvodne možnosti, je povečanje
oddane količine zabeležilo le 10 držav članic (Belgija, Bolgarija,
Danska, Nemčija, Španija, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Avstrija in
Finska). Pravzaprav so se oddane količine skupno zmanjšale za 0,6 %, kar
odraža težko stanje na trgu. Za več kot 2 % so se oddane količine
zmanjšale v 11 državah članicah (Češka republika, Estonija, Irska,
Grčija, Francija, Latvija, Litva, Madžarska, Romunija, Slovaška in
Švedska). Po uporabi korekcijskega faktorja maščobe so bile v 15 državah
članicah oddane količine vsaj 10 % odstotkov pod nacionalno kvoto
(Bolgarija, Češka republika, Estonija, Irska, Grčija, Latvija, Litva,
Madžarska, Malta, Romunija, Slovenija, Slovaška, Finska, Švedska in
Združeno kraljestvo).


Kako deluje sistem

Kravje mleko se v Evropski uniji trži na podlagi kvot. Vsaka država
članica ima dve kvoti, eno za oddajo mlekarnam in drugo za neposredno
prodajo potrošnikom. Te količine se razdelijo med proizvajalce
(individualne kvote) v vsaki državi članici. Za kvotno leto 2009/2010
(april 2009–marec 2010) je skupna kvota za oddajo mlekarnam znašala
144,8 milijona ton in je bila razdeljena na 836 000 individualnih kvot.
Ločena kvota za neposredno prodajo potrošnikom v višini 3,5 milijona ton
je razdeljena na skoraj 370 000 individualnih kvot. V primeru
prekoračitve nacionalne kvote morajo proizvajalci, ki so prispevali k
prekoračitvi, v zadevni državi članici plačati presežno dajatev v višini
27,83 EUR na 100 kg prekoračitve. Proizvajalci kravjega mleka plačajo
to dajatev na vse količine mleka ali mlečnega ekvivalenta, ki so bile
tržene v 12-mesečnem obdobju od 1. aprila do 31. marca in so presegle
kvoto. Države članice morajo vsako leto do 1. septembra Komisiji
sporočiti rezultate uporabe sheme mlečnih kvot v predhodnem obdobju. To
obvestilo mora biti v obliki izpolnjenega vprašalnika, ki vsebuje vse
potrebne podatke za izračun presežne dajatve.

Vir:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1454&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=sl

OBJAVIL/A HELENA HABJAN, UNI.DIPL.POL.

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook