Kmetijstvo objavil

Trideset ukrepov za razvoj podeželja

Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja je letos izvajala več kot trideset ukrepov za razvoj podeželja
 
V okviru prve generacije javnih razpisov Programa razvoja podeželja
2007–2013 je objavila trinajst razpisov v skupnem znesku 102,9 milijona
evrov, za katere je prejela 2.631 vlog, izdala 1.884 pozitivnih odločb
za odobritev 62 milijona evrov plačil in do 1. decembra izplačala 25,2
milijona evrov. Po teh razpisih bo denar možno koristiti še do leta
2010. V drugi polovici leta je agencija objavila drugo generacijo
razpisov, s katerimi je upravičencem ponudila 96,8 milijona evrov
denarja. Večina razpisov je še odprta, doslej je prejela 1.122 vlog v
»vrednosti« 36,5 milijona evrov. Za šest razpisov že izdaja odločbe in
sklepe, doslej jih je izdala 160.
 
V agenciji so letos izvedli 13.782 terenskih kontrol za neposredna
plačila in 1.431 za ukrepe razvoja podeželja in kmetijske trge,
prihodnje leto jih načrtujejo še več – 16.100 oz. 1.685.
 
Agencija je poleg teh izvajala še nekatere druge ukrepe, med drugim je
pomagala nekdanjim pridelovalcem sladkorne pese, čebelarjem ter
stanovskim in interesnim združenjem, podprla pa je tudi sanacijo
komasacij. Za posodobitev kmetij, ki so za ormoško tovarno sladkorja
pridelovale sladkorno peso, je razpisala 5,8 milijona evrov in prejela
287 vlog, z izdajanjem odločb je že začela. Za ukrepe na področju
čebelarstva je dobila 217 zahtevkov, odobrila jih je 180 in izplačala
241 tisoč evrov. Za pomoč strokovnim prireditvam, stanovskim in
interesnim združenjem je prispelo 94 vlog, odobrili jih je 81 in za to
namenila 263 tisoč evrov.
 
Agencija bo prihodnje leto objavila nove javne razpise iz programa
razvoja podeželja, na podlagi programa razvoja ribištva v Sloveniji bo
začela izvajati deset ukrepov s področja ribištva, sofinancirala pa bo
tudi delovanje nevladnih organizacij in društev ter sanacijo komasacij.

Vir: Gorenjski glas

OBJAVIL/A BRIGITA PRIMC

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook