Kmetijstvo objavil

Trženjske aktivnosti na kmetiji

Živimo v času, ko se mora vsak izmed nas boriti za preživetje. Še večja
borba pa je takrat kadar se odločimo, da bomo vstopili na trg ponudbe in
povpraševanja. Tudi kmetije se vedno bolj odločajo za dodatne
dejavnosti, ki bi jim pomagale preživeti oziroma izboljšati trenutno
situacijo.

Za vse to pa je potrebna dobra poslovna ideja, dober načrt in pa seveda
dodatna finančna sredstva, ki pomagajo za zagon dejavnosti. Ponudba na
trgu, kamor vstopamo, je zelo velika in hudo konkurenčna, zato je
potrebna dobra priprava, da iz svojih zamisli, potegnemo samo tisto,
najboljše. Povpraševanje je še vedno, vendar moramo ponuditi stvar, ki
jo bodo kupci pripravljeni kupiti, saj drugače svojih zalog ne moremo
prodati. Zaloge, ki ostanejo pa so slabe, saj ne prinašajo zaslužka, ker
jih očitno nismo mogli prodati. Dejstvo je, da v svoj posel po navadi
vložimo ogromno kapitala, ki bi čez čas moral prinesti rezultate,
drugače vemo, da se naša poslovna ideja ni obrestovala.

Prodajanje je prilagajanje, tudi v poslu, za katerega vemo, da ga
opravljamo dobro. Vseskozi se moramo prilagajati kupčevim željam, zato
moramo najprej ugotoviti, kaj kupec išče, želi. Nadvse pomembno je, da
kadar se kmetovalec znajde v vlogi prodajalca, mora, kot vsak drug
prodajale, naravnati svojo ponudbo tako, da bo zadovoljil kupca in
kupčevo željo. Samo tako bo lahko preživel na trgu in samo tako, bo
lahko ohranjal svojo dejavnost.

Kadar se znajdemo med konkurenco, moramo poznati svoje prednosti in
slabosti. Za vse to poskrbimo prej, preden  smo se podali v posel.
Naredimo si dober poslovni načrt, oblikujemo svojo poslovno strategijo,
napišemo poslovni načrt in opredelimo prednosti in slabosti svoje
dejavnosti.

SWOT analiza je analiza, s katero lahko zelo dobro napovemo, kakšne so
naše pozitivne in negativne lastnosti danes in v prihodnosti. S to
analizo zabeležimo prednosti in slabosti, napovedujemo pa tudi
priložnosti in nevarnosti, ki se nam lahko zgodijo takrat, ko bomo svoj
posel že vpeljali na trg. Dobro jo je narediti, saj v primeru, da je
slabosti več, se posla ni dobro lotiti.
Ko smo analize zaključili, se poskusimo v prodaji, ki je ključnega
pomena, za naš uspeh. Pri prodaji moramo slediti svojemu osebnemu
zagonu, potrebna je dobra prezentacija, kar je pri kmetovalcih lahko,
saj prodajajo po navadi sami, kar pomeni, da svoj  izdelek zelo dobro
poznajo in so nanj tudi čustveno navezani. Predvsem zaradi čustvene
navezanosti, poudarjam, da je potrebna pozornost, saj lahko zaradi tega
pride do postavitve previsoke cene, kar bi zmanjšalo prodajo. Po drugi
strani pa je nevarnost prenizke cene, kar tudi lahko zmanjša prodajo,
saj nizka cena izkazuje v očeh kupca tudi ne kakovost.

Poponoma normalno je, da kupec našo ponudbo skrbno preuči, preden jo
plača. Mi moramo te kupčeve dvome samo pregnati, da si zagotovimo uspeh.
Ker kupec niha med čustvi, ali stvar potrebuje ali ne, je zelo
pomembno, da mu mi znamo argumentirati, zakaj pa resnično potrebuje naš
izdelek.

Prodaja in usmerjanje v dodatne, torej prodajne in proizvodne
dejavnosti, bodo na kmetiji vedo bolj zaželene, saj bo do tako omogočile
nova delovna mesta,  dodatne zaslužke in pa ponovno vrnile potomce na
kmetije. Dobro je torej ohraniti tisto, kar že imamo na kmetiji, odlično
pa je dodatno ustvariti zaslužek. Dober kmet, ki zna trdno delati, bo
brez dvoma tudi s srcem znal prodajati.

OBJAVIL/A URŠKA GRIČNIK

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook