Kmetijstvo objavil

Tudi krave bodo morale pozimi nekaj jesti

»Pomoč potrebujemo takoj,« so kmetje v Biljah in v Kopru povedali Francu Bogoviču, kmetijskemu ministru, ko se je sestal s predstavniki kmetov in z župani občin ožje Goriške, Vipavske doline in s pridelovalci iz Istre.

Po strokovnih ocenah je suša v kmetijstvu, zlasti na Primorskem povzročila za 34,4 milijona evrov škode. »Moj obisk je odziv na hude razmere. Toda najprej bo treba narediti popis škode, če naj pomaga država,« je opozoril minister in hkrati napovedal,  da se bodo letos lotili popravil Vogrščka.

Letošnje kritično stanje v kmetijstvu pa je ponazoril predsednik sveta območne enote KGZ Franc Vodopivec: »Živinorejci že rabijo zaloge krme za zimo. Vreme je namreč vzelo dobršen del sena in koruzo.«

Slaba letina se piše tudi vinogradnikom saj ti pričakujejo približno 60 odstotkov manj grozdja kot ob normalnih letinah. dejal Direktor briške vinske kleti, Silvan Peršolja je na takšno stanje dejal: »Tega nismo vajeni.«

»Dali smo pobudo ministrstvu za obrambo, naj pozove občine k popisu škode po zakonu o odpravi posledic naravnih nesreč.  Prepričan sem, da bo škoda bistveno presegla prag 2,4 milijona evrov, nad katerim se država loti odpravljati posledice naravnih nesreč,« je opozoril kmetijski minister, ki pričakuje, da bo država potem pripravila program sanacije in našla denar.

Župani pa so posebej poudarili, da je treba pri tem pohiteti. »Krave bodo morale pozimi nekaj jesti. Takoj moramo kmetom kaj dati, da se nam ne bi porušil sistem,« je razloge ponazoril kanalski župan Andrej Maffi. Direktor novogoriškega kmetijsko-gozdarskega zavoda se s hitro pomočjo strinja: »Postopki prijave škode so dolgotrajni. Mineta lahko dve leti, da pridemo do rezultatov, to pa je za kmete gotovo prepozno.« Novogoriški župan Matej Arčon pa v tristopenjskem (občine – regije – država) popisovanju škode vidi izraz nezaupanja do občin.

Toda kmetijski minister hitro ukrepanje pomoči kmetom ne more zagotoviti, ker takšni so pač zakoni. »Kako hitra bo pomoč, bo odvisno od denarja v letošnji proračunski rezervi, ostalo bo ‘padlo’ v proračun za leto 2013. Najprej bo treba pomagati kmetom, ki bodo letos potrebovali krmo za živino. In za to bodo dobrodošli še drugi ukrepi.«

Kmetijske subvencije bodo prednostno izplačevali upravičencem s prizadetih območij. Sklad kmetijskih zemljišč utegne tamkajšnjim svojim najemnikom odpisati del najemnine. Upravičenci lahko vložijo tudi zahtevke za znižanje davkov na katastrski dohodek in socialnih prispevkov. Vendar morajo pred tem imeti opravljen popis škode, je še poudaril minister.

Ocena škode v evrih na nekaterih kulturah na Primorskem: koruza (1600 prizadetih hektarjev) 987.552 evrov; pšenica (500 ha) 196.240; oljke (1882 ha) 9,7 mio; grozdje (7058 ha): 11,5 mio; travinje (40400 ha) 9 mio; pozne breskve in nektarine (100 ha) 598.080; jabolka II. kakovost (160 ha) 978.880, kaki (43 ha) 668.762.

Vir:

Primorske novice, 30. julij 2012

M.V. 

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook