Tudi letos možnost sofinanciranja naprave nasadov vinogradov

Ljubljana, 30. 9. 2008 — Od jutri do 15. decembra je mogoče v okviru ukrepa podpor za prestrukturiranje vinogradov pridobiti sredstva za sofinanciranje naprave nasadov vinogradov. Vloge sprejema Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP) neposredno na podlagi Uredbe o ureditvi trga z vinom, brez posebnih javnih razpisov. Za leto 2009 je za ta ukrep predvidenih dobrih 2,5 mio. EUR. Višina deleža sofinanciranja prestrukturiranja vinograda je odvisna od števila vlog v določenem letu in razpoložljivih sredstev. V preteklih letih se je delež sofinanciranja gibal okrog 40 odstotkov.

Ukrep je namenjen vsem, ki nameravajo načrtno prestrukturirati vinograd, kot tudi vsem tistim vinogradnikom, ki so jim vinograde uničile naravne nesreče. Vinogradniki imajo tako že od leta 2004 vsako leto možnost za sofinanciranje naprave novega vinograda neposredno na podlagi tržne ureditve trga z vinom.

Vloge se oddajo na posebnem obrazcu vse do 15. decembra v vinskem letu prestrukturiranja vinograda. Upravičenci do podpore so vsi, ki prestrukturirajo vsaj 0,1 ha vinograda in skupaj s to površino obdelujejo vsaj 0,85 ha vinogradov (oz. vsaj 0,6 ha na bolj razdrobljenih območjih) ter imajo izdano dovoljenje za obnovo te površine s strani upravne enote. Po izvedenem prestrukturiranju vinograda je na ARSKTRP potrebno med 1. aprilom in 15. junijem poslati še izjavo o uveljavljanju podpore, na podlagi katere agencija opravi ogled prestrukturirane površine na kraju samem, kar je osnova za izplačilo podpore. Z ukrepom so na terenu seznanjeni tudi vsi kmetijski svetovalci, ki pokrivajo področje vinogradništva.

Podrobnejše informacije o ukrepu so na voljo na spletni strani MKGP:

http://www.mkgp.gov.si/si/o_ministrstvu/direktorati/direktorat_za_kmetijstvo/starasektor_za_kmetijske_trge/vino/

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook