Kmetijstvo objavil

UGOTOVITVE REVIZIJ EVROPSKE KOMISIJE NA PODROČJU PLAČIL ZA ŽIVALI IN POVRŠINE

Slovenija se je seznanila z ugotovitvami revizorjev Evropske komisije, ki so v preteklih letih izvedli tri revizijske preglede na področju izplačil premij za živali (za leta zahtevkov od 2006 do 2009) ter revizijo sheme enotnega plačila za površine (za leta zahtevkov od 2007 do 2009). Evropska komisija zaradi ugotovljenih pomanjkljivosti na področju izplačil za živali predlaga finančno korekcijo v višini 98 tisoč evrov, zaradi nepravilnosti na področju izplačil za površine pa finančno korekcijo v višini 188 tisoč evrov.

 

Slovenija je večino očitkov Evropske komisije z argumenti in dokazi uspešno izpodbila in dokazala, da očitane pomanjkljivosti niso bile tako obsežne, da bi predstavljale večje finančno tveganje za evropske kmetijske sklade. Tako je zaradi nedoseganja minimalne stopnje pregledov na kraju samem za ovce v obdobju obvezne reje za leto 2006 in zaradi neučinkovite analize tveganja pri drobnici za leto 2006 Komisija predlagala pavšalno korekcijo v višini  5 odstotkov od izplačanih evropskih sredstev za drobnico za navedeno leto zahtevka, kar znaša 37 tisoč evrov, zaradi neuporabe sankcij za pozno označevanje telet za leto 2007 pa točno korekcijo v višini 61 tisoč evrov. Za vse očitane pomanjkljivosti na področju izplačil za površine oziroma plačilnih pravic je Komisija sprejela slovenske izračune ocenjenega tveganja za sklad in predlagala korekcijo v točnem izračunanem znesku, ki skupno znaša nekaj manj kot 188 tisoč evrov. Pomanjkljivosti se nanašajo na: nepravilno dodelitev plačilnih pravic za praho, na umetno oblikovane enote rabe (t.i. mostičke), na neizterjane neupravičeno izplačane plačilne pravice in na nepravilno dodelitev plačilnih pravic iz nacionalne rezerve.

 

Ministrstvo in Agencija sta takoj po prvih prejetih revizijskih ugotovitvah pristopila k odpravi očitanih pomanjkljivosti, zato so bile te  v preteklih letih že odpravljene.

MKO

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook