Kmetijstvo objavil

UGOTOVITVE URADNEGA NADZORA NAD OZNAČEVANJEM SVEŽEGA MESA V MALOPRODAJI

V luči spremljanja stanja na trgu po zadnjih podražitvah svežega mesa, so inšpektorji Inšpektorata RS za kmetijstvo, gozdarstvo, hrano in okolje v septembru izvedli že peti poostren nadzor pravilnega označevanja svežega mesa v letošnjem letu.

Izvedenih je bilo 52 inšpekcijskih pregledov v prodaji na drobno, in sicer v trgovskih centrih, mesnicah ter na drugih prodajnih mestih s svežim mesom.

Neskladja so bila ugotovljena v 30 primerih, kar predstavlja 57,7 % stopnjo kršitev, od tega so bile v 20 primerih (38,5 %) ugotovljene lažje kršitve, v 10 primerih (19,2 %) pa težje. Inšpektorji so ukrepali s 17 opozorili po Zakonu o inšpekcijskem nadzoru, 3 opozorili po Zakonu o prekrških pri lažjih kršitvah, 1 odločbo po Zakonu o kmetijstvu, 1 odločbo z izrekom globe po Zakonu o prekrških in 8 plačilnimi nalogi z izrekom globe na kraju samem po Zakonu o prekrških pri težjih kršitvah. Kot težjo kršitev inšpektorji obravnavajo primere prodaje mesa tujega porekla pod slovenskim poreklom.

Glede na številčnost poostrenih nadzorov izvedenih v letošnjem letu je inšpekcija pričakovala izboljšanje stanja v primerjavi s prejšnjimi pregledi, vendar rezultati pregledov kažejo, da temu ni tako. Visok delež nepravilnosti je posledica narave prodaje – prodaja nepakiranega mesa, ki zahteva visoko stopnjo vestnosti prodajnega osebja, odgovornega za redno nameščanje oznak, kot tudi pravnih podlag za označevanje. Preveč oznak, ki so si podobne, lahko ustvarijo zmedo pri označevanju.

Zato inšpekcija slovenske potrošnike opozarja, da naj bodo pri nakupu blaga pozorni pri preverjanju označb na prodajnem mestu in da v primeru ugotovljene kršitve, lahko  opozorijo prodajalca ali pristojno inšpekcijo.

MKO

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook