Ukrep 121 – namkanje in mreže proti toči (do 12.2.2014)

Ukrep 121 – namakanje in mreže proti toči V. javni razpis za ukrep 121 – Posodabljanje kmetijskih gospodarstev za leto 2013 za naložbe v namakalno infrastrukturo na kmetijskih gospodarstvih ter nakup in postavitev mrež proti toči
Datum objave: 20.12.2013
Rok za prejem ponudb: 12.02.2014
Izdajatelj: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
Status: Veljaven razpis(objavljen)
Kontaktna oseba: Vlagatelj lahko pridobi informacije o javnem razpisu na INFO točki ARSKTRP, tel. 01/580 7792 od ponedeljka do četrtka v času od 7.30 do 15.00, v petek pa od 7.30 do 14.00.
Razpisna dokumentacija:

Izpolnjevanje prijavnega obrazca v elektronskem sistemu ARSKTRP:

V skladu s prvim odstavkom 117. člena Uredbe PRP se vloga – prijavni obrazec izpolni v elektronski sistem ARSKTRP in natisne z izpisom identifikacijske kode. Vloga – prijavni obrazec, ki je izpolnjen in oddan v elektronski sistem, se ne šteje za vlogo na javni razpis. Za vlogo na javni razpis se šteje natisnjen prijavni obrazec z izpisom identifikacijske kode skupaj z vsemi sestavnimi deli vloge na javni razpis, ki jih določata javni razpis in razpisna dokumentacija in ki ga vlagatelj vloži v skladu s prvim odstavkom 114. člena Uredbe PRP.

Dostop do aplikacije e-PRP, kjer se lahko izpolni prijavni obrazec in najde navodila za izpolnitev prijavnega obrazca je na strani: http://www.arsktrp.gov.si/si/e_poslovanje_obrazci_forum/spletne_aplikacije/

Vnos vloge v elektronski sistem in predložitev vloge poteka od 22. 1. 2014 do vključno  12. 2. 2014 do 24. ure.

Razpisano sredstev: 2.000.000 EUR
Drugi podatki: 23. 12. 2013 – Zamenjava Razpisne dokumentacije
Dne 23. 12. 2013 smo zamenjali Razpisno dokumentacijo zaradi spremembe besedila na strani 9. Sprememba besedila je nastala zaradi prilagoditve razpisne dokumentacije sami aplikaciji za vnos elektronskih vlog in se nanaša na merilo iz  I.7  Vrsta zavarovanja vlagatelja (kmetije), število zaposlenih (s.p. posameznik). Sprememba je razpisni dokumentaciji označena z rumeno obarvanim besedilom.
17. 1. 2014 – Sprememba javnega razpisa
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je dne 17. 1. 2014 v Uradnem listu RS objavilo spremembo javnega razpisa zaradi velikega interesa manjših kmetijskih gospodarstev glede namakanja kmetijskih površin, zato je MKO spremenilo razpisne pogoje glede nakupa bobnastih namakalnikov. Posledično bo to pomenilo tudi krajši zamik začetka elektronskega vnosa vlog in zaključka javnega razpisa.
Ukrep 121 – namkanje in mreže proti toči (do 12.2.2014)

Morate biti prijavljeni za komentiranje.

Iskanje

Facebook