Kmetijstvo objavil

Ukrepi ob pomladanski suši v žitih

Ozimna žita  so  ob setvi in v  prvih treh mesecih imela razmeroma dobre pogoje za rast.  V zimskem času pa ni bilo običajnih snežnih padavin oziroma je bilo  snega premalo da bi se naredila » zaloga«  vlage v  tleh za  nadaljnjo rast in razvoj.  Zato ozimna  žita že trpijo zaradi suše in je njihovo  stanje  slabo.  Predvsem pozno sejana žita se jeseni niso razrasla, koreninski sistem ni  bil  dovolj  močan ,  koreninice so se zaradi februarskih nizkih temperatur  potrgale in rastline trpijo zaradi suše.

Že v času gnojenja je priporočljivo  dognojevanje z  zelo razredčeno gnojevko/nico  (razmerje voda: gnojevka/nica  = 1:1 oz  15 m3 gnojevke : 15 m3 vode) in valjanje posevka.

Zaradi pomanjkanja vlage je dognojevanje  z mineralnimi gnojili do prvih  padavin  nesmiselno , ker se mineralna gnojila ne bodo razkrojila.

Tudi  uporaba herbicidov (varstvo  žit pred pleveli) v tako sušnih razmerah je nesmiselna. Semenski pleveli  namreč ne kalijo ampak čakajo ugodne pogoje za rast, talni herbicidi pa  se  zaradi pomanjkanja vlage v tleh ne bodo mogli  razporedili po površini  in preprečevali rasti eventuelnih kalečih  plevelov. 

Setve jarih žit bi  morala biti v polnem teku, vendar  bodo  zaradi izredno sušnih razmer slabo  kalila,  zato priporočamo   da  jara žita sejemo   5 cm globoko (kot  ozimna žita) in tla po setvi povaljamo.  S setvijo  jare pšenice, rži, tritikale lahko  počakamo  še nekaj dni, jari ječmen   pa je manj  občutljiv na  dolžino  dneva in ga zato lahko sejemo še  do srede aprila .

S pripravo tal za  setev koruze počakajmo do  dežja,  če pa že ne gre drugače moramo tla po oranju takoj poravnati, ker  je drugače izhlapevanje vlage iz tal še večje

Vir: http://lj.kgzs.si/1/Aktualno/V-srediscu/Novica/ArticleId/1547/Ukrepi-ob-susi-v-zitih-in-na-travinju.aspx

Avtor: Ivan Bučar

 

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook