Kmetijstvo objavil

Ukrepi proti krompirjevi plesni

Nestanovitno vreme s pogostimi popoldanskimi
plohami ali nevihtami je zelo ugodno za razvoj krompirjeve plesni. Vse
krompirjeve nasade je potrebno zavarovati pred okužbami. Priporočamo rabo
pripravkov kot so npr. Antracol combi, Aviso DF, Acrobat MZ, Infinito,
Pergado MZ, Equation pro, Melody duo, Ranmann top, Revus
ali Electis.
Lahko uporabite tudi sistemične pripravke kot so Ridomil gold MZ pepite,
Galben M
ali Galben C, vendar rabo teh treh pripravkov priporočamo
samo preventivno, do pojava prvih bolezenskih znamenj v nasadu ali bližnji
okolici, saj po pojavu plesni njihov učinek ni zagotovljen. To velja tudi za
območja, kjer se je plesen že pojavila v nekaterih zgodaj sajenih sortah, ki so
bile prekrite s prekrivko. V takih nasadih je potrebno žarišča bolezni takoj
uničiti s herbicidom (Reglone), da se prepreči širjenje bolezni v
okolico, nasad pa poškropiti s fungicidom, ki deluje tudi na trose kot je npr.
Shirlan 500 SC. Pripravek ima tudi kratko karenco.

V krompiriščih spremljajte tudi izleganje ličink
koloradskega hrošča!

Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko
Škerlevaj
, Kmetijski Inštitut Slovenije 

Besedilo je objavljeno na spletni strani
http://www.fito-info.si/pr/obv/Vsebina.asp?ID=6807.

KIS

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook