Ukrepi v sadovnjakih za zmanjšanje posledic suše

Tehnološki ukrepi v trajnih nasadih s katerimi delno ublažimo posledice pomanjkanja padavin:

       Čim prej izvedemo zimsko rez da zmanjšamo število porabnikov

      Vrstni prostor mora biti čist – brez plevelov (okopavanje ali površinsko odstranjevanje – ‘metla’, ). Pleveli so konkurenca za vodo.

      Medvrstni prostor – če se bo sušno obdobje nadaljevalo redno mulčenje, da zmanjšamo evapotranspiracijo.

 

Trajni nasadi največ vode potrebujejo pred pričetkom cvetenja in 4 tedne po tem, ko v plodičih poteka delitev celic.

V obdobju pred cvetenjem in naprej bo v primeru nadaljevanja sušnega obdobja potrebno namakati (kjer je to mogoče). Namakanje moramo izvajati strokovno glede na tip tal, temperaturo in potrebe sadne vrste. Ne da se izdati enotnega navodila.

V  nasadih jagod, ki so že pokriti s tuneli, se je vegetacija že začela. V tleh, kjer je že ugotovljena suša (ročni preizkus, tenziometer),  je potrebno začeti z namakanjem. Odmerke vode je potrebno prilagoditi tipu tal in fenofazi rastline.

Priprava tal za nove nasade: priporočamo čim globlje oranje (rigolanje), da se poveča globina tal kjer je voda dostopna za sadne rastline.

Vir: http://lj.kgzs.si/1/Aktualno/V-srediscu/Novica/ArticleId/1548/Ukrepi-ob-susi-v-sadovnjakih.aspx

 

R.L.

 

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook