Zanimivosti objavil

UMEŠČANJE OBJEKTOV IN NAPRAV ZA OBDELAVO KOMUNALNIH ODPADKOV NOTRANJSKE, ISTRE IN KRASA

Minister za kmetijstvo in okolje Franc Bogovič se je sestal s predstavniki severno in južno primorske regije. Govorili so o konceptu umeščanja objektov za ravnanje s komunalnimi odpadki, s katerim bi zagotovili optimalno izvajanje okoljskih ciljev in maksimalno gospodarnost za občine Notranjske, Istre in obale.

Minister je ponovno poudaril, da smo na ministrstvu celovito pregledali lokacijsko in zmogljivostno umeščenost načrtovanih infrastrukturnih objektov za obdelavo komunalnih odpadkov po celotni Sloveniji. Gre za to, da je država dolžna zagotoviti njihovo optimalno delovanje. Država mora povedati kakšno finančno vlaganje je upravičeno in smiselno. Upoštevati je treba okoljske cilje Evropske unije in to, da je količina zbranih komunalnih odpadkov, na račun ločenega zbiranja odpadkov na izvoru, vedno manjša.

Udeleženci sestanka  so se strinjali, da je iz tega zornega kota smiselno razmišljati o enem centru za ravnanje z odpadki na Primorskem in pripravi enega ali dveh objektov za predobdelavo odpadkov na obali. O tem naj bi podrobneje razmislila skupina, sestavljena iz predstavnikov severne in južno Primorske regije ter ministrstva.

TONSKE IZJAVE PO SESTANKU:

(Minister za kmetijstvo in okolje Franc Bogovič, poslanec DZ Gašpar Gašpar Mišič in

Mitja Trtnik MO Nova Gorica)

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook