Kmetijstvo objavil

Umik dopolnilne krmne mešanice za vzrejo telet iz prometa, proizvajalca Sano

Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo
in hrano, Inšpekcija za kontrolo krme, je v okviru uradnega nadzora
odvzel vzorec dopolnilne krmne mešanice za vzrejo telet »Meggi 35«.

Rezultat analize, izvedene v laboratoriju Nacionalnega inštituta za
biologijo v Ljubljani, je pokazal prisotnost sestavin proizvedenih iz
neodobrenega gensko spremenjenega (GS) lanu Triffid (PF967). Rezultat
laboratorijskega preizkusa je bil na vzporednem vzorcu potrjen tudi s
strani dunajskega laboratorija AGES. Sporna krmna mešanica je bila v
maloprodaji na 18 različnih mestih po Sloveniji.

 V obravnavanem primeru ni šlo za gensko spremenjen organizem (GSO), pač
pa za proizvod proizveden iz GSO, zato ne predstavlja tveganja za
okolje in ukrepi predpisani v Zakonu o ravnanju z gensko spremenjenimi
organizmi niso potrebni.

Podatki o krmi:
Izdelek (deklaracija): Meggi 35 Dopolnilna krmna mešanica za vzrejo telet
Št. serije: 9505
Izvor/poreklo krme: Madžarska
Proizvajalec: Sano-Modern Takarmanyozás Kft., Csém 2949
Distributer: SANO sodobna prehrana živali d.o.o.; Hajdoše 41B,  2288 Hajdina

Rok uporabe: 4. 12. 2010
Količina distribuirane krme v maloprodajo: 3000 kg in 2000 kg
Neto količina pakiranja: 25 kg

Proizvajalec je že izvedel umik sporne krme serijske številke 9505 iz prometa.

VIR: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

OBJAVIL/A MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook