Poljedelstvo objavil

Upravljanje kmetijske mehanizacije s pomočjo GPS tehnologije

Precizno Precizno kmetijstvo je danes termin, ki se vedno pogosteje uporablja v
kmetijstvu. Precizno kmetijstvo je prešlo običajne okvire in v prakso
prineslo novosti in prednosti.

Koncept preciznega kmetijstva

Cilj preciznega kmetijstva je povečanje dobičkonosnosti, s povečanjem
pridelka z manjšim vložkom in vzdrževanjem dobre kmetijske prakse.
Čeprav se danes termin »precizno kmetijstvo« nanaša na določene nove
tehnologije, ki se uporabljajo v procesu kmetijske proizvodnje je ključ
preciznega kmetijstva informacija, ki jo lahko dobimo v teku
proizvodnje.  Dokazano je da  proizvajalci, ki imajo menedžerski pristop
v kmetijski proizvodnji imajo dostop do detajlnejših informacij in
večji dobiček. Poznamo mnoge nove tehnologije s katerimi se ustvarjajo
novi principi preciznega kmetijstva. Tu jih je samo nekaj:

1. Vodenje kmetijske proizvodnje mehanizacije s pomočjo GPS tehnologije
2. Načrtovanje donosov,
3. Daljinsko zaznavanje,
4. Geo-informacioni sistem – GIS( obdelava in analiza podatkov).

Vodenje mehanizacije je danes najpogostejša oblika v domeni preciznega
kmetijstva. Tehnologija, ki je neobhodna in bo v prihodnosti sestavni
del vseh panog kmetijstva je GPS tehnologija.

Kaj je GPS?

GPS je kratica za Global Positioning System (sistem globalnega določanja
položaja). Oborožene sile ZDA uporabljajo polno ime, NAVSTAR GPS
(Navigational Satellite Timing and Ranging – Global Positioning System).
GPS je satelitski navigacijski sistem, ki se uporablja za določanje
natančnega položaja in časa kjerkoli na zemlji ali v zemeljski tirnici.
Sistem GPS je zasnovalo obrambno ministrstvo ZDA, ki ga tudi upravlja.
Prosto ga lahko uporablja vsak, ki ima ustrezen sprejemnik.

Vse se vrti okrog točnosti

Na traktorje in druge kmetijske stroje se lahko vgrajujejo različne
naprave, ki imajo namen olajšati delo traktoristu ali upravljavcu
kmetijskega stroja pri upravljanju in nadzoru dela traktorja in
priključkov. Na ta način lahko povečamo delovno hitrost in s tem delovno
storilnost. V zadnjem času se v kmetijski proizvodnji pojavljajo
naprave, ki omogočajo določanje položaja strojev v prostoru, njihovo
daljinsko nadziranje in upravljanje, skratka omogočajo popolno ali delno
avtomatizacijo delovnih postopkov v kmetijski pridelavi. Vse to omogoča
sodobna elektronika podprta z računalniškimi sistemi.

Uporaba vodenje mehanizacije v Sloveniji

Omenjene načine pri nas najdemo v uporabi v gozdarstvu, predvsem zaradi
varnosti. Poleg vitla krmilimo tudi traktor. Vklop in izklop motorja,
vožnja naprej, nazaj, krmiljenje vozila, plin motorja in dvig oziroma
spust zadnje deske so funkcije, ki jih lahko daljinsko krmilimo.
Upravljavec je pri tem v bližini traktorja, traktor pa mora biti v
vidnem polju upravljavca traktorja.

Bodočnost je vsekakor uporaba satelitskega sistema. Običajni GPS sistem
je za kmetijstvo premalo natančen zato je v uporabi diferencialni GPS
sistem ( DGPS ), ki je preciznejši. Pri tem prihaja do korekcije
položaja na podlagi znanih položajev določenih točk v prostoru. Precizno
kmetovanje je usmeritev v kmetijstvu, ki jo omogoča sodobna tehnika.
Njen glavni cilj je natančneje določati termin uporabe in količino
sredstev (pripravkov za prehrano in varstvo rastlin), ki jih uporabljamo
v kmetijski proizvodnji. Sistem omogoča natančno odmerjanje
fitofarmacevtskih sredstev  glede na pojavnost npr. plevelov na
določenem delu parcele ali odmerjanje gnojil glede na založenost tal,
predhodni pridelek ipd. Na podlagi zajemanja vseh potrebnih podatkov
lahko načrtujemo potrebe po določenih hranilih. Z računalniško opremo
lahko na vsak določen del parcele nanesemo določeno količino gnojila ali
fitoframacevtskega sredstva.

Ekonomičnost tehnologije

Na ekonomičnost takih sistemov vpliva več faktorjev:
–    velikost in oblika obdelovalne površine,
–    vrsta kmetijske proizvodnje (vrtnarstvo, poljedelstvo, sadjarstvo),
–    število in vrsta aplikacij v obdelovalni dobi,
–    vrsta in organizacija dela s kmetijsko mehanizacijo (npr: delovna širina)
–    cena GPS sistemov za vodenje

Z GPS tehnologijo:

–    zmanjšamo število preklopov in obhodov za okoli 5 do 15%,
–    povečamo delovne hitrosti pri delu za okoli 15%,
–     povečamo produktivnost delovne sile in kmetijske mehanizacije,
–     opravljamo dela ponoči ali pri zmanjšani vidljivosti,
–    ne uporabljamo markerjev,

–    zmanjšamo zbitosti tal.

OBJAVIL/A ZVONE TREBIŽAN DIPL.ING.AGR.

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook