Čebelarstvo objavil

Urnik usposabljanj čebelarjev v februarju 2010

• 11. februar ob 17.00:  Sadjarstvo in
čebelarstvo; predavatelj:  Janez Gačnik; Rogaška slatina, Kulturni dom;
Informacije: g. Janžek, 031 608 879

• 11. februar ob 17.00: Vzreja čebeljih matic za lastno uporabo;
predavatelj: Janez Kropivšek; OŠ Koroški jeklarji na Ravnah, Javornik
35, Ravne na Koroškem; Informacije: g. Krebs, 041/668 546

• 11. februar ob 18.00: Pregledi čebeljih družin in rojenje čebel;
predavatelj:  Franc Gosar; Dvorana Skraučna, Skaručna 42, Vodice;
Informacije: g. Gosar, 041/767 595

• 14. februar ob 9.00: Izdelava medenih pijač; predavatelj: Franc Absec;
Spodnja Ščavnica, Kmečki turizem Hari; Informacije: g. Bratinščak,
041/494 190 (delovniki 15-17h)

• 16. februar ob 17.00: Pregledi čebeljih družin in rojenje čebel;
predavatelj:  Franc Gosar; Kmetijska zadruga Medvode, Cesta ob Sori 11,
1215 Medvode; Informacije: g. Ločniškar, 041/310 182

• 17. februar ob 16.00: Smernice dobrih higienskih navad v čebelarstvu;
predavatelj: Tomaž Samec Čebelarski dom, Boračeva 40D, Radenci;
Informacije: g. Sever, 041/943 657

• 17. februar ob 17.00: Ekološko čebelarjenje; predavatelj: Milan
Meglič; Škocjan 33e, Koper; Informacije: g. Kozlovič, 041/778 223

• 17. februar ob 17.00: Pregledi čebeljih družin in rojenje čebel;
predavatelj: Janez Kropivšek; Tornijeva dvorana, Rutarjeva 5, Tolmin;
Informacije: g. Podgornik, 040/800 402

• 17. februar ob 17.00: Tehnologija čebelarjenja z listovnim panjem in
njegovimi prostorninskimi izpeljankami; predavatelj:  Franc Prezelj;
Center biotehnike in turizma Grm Novo mesto; Informacije: ga. Lisec,
07/393 47 34

• 18. februar ob 16.00: Tehnologija čebelarjenja z LR nakladnim panjem;
predavatelj: Ivan Bračko Restavracija Gaj, Loke 1, Mozirje; Informacije:
g. Šmerc, 031/702 958

• 18. februar ob 17.00: Čebelarski turizem; predavatelj: Franc Šivic Povir 52a, Povir; Informacije: g. Atelšek, 041/649 142

• 18. februar ob 18.00: Tehnologija čebelarjenja z LR nakladnim panjem;
predavatelj: Milan Starovasnik; Zeliščni center, Grgarske ravne 30,
Grgar; Informacije: g. Šuligoj, 041/583 596

• 18. februar ob 18.00: Vzreja čebeljih družin in čebeljih matic;
predavatelj: Boštjan Noč; Kmetijska zadruga Trgovski center Tuš Vojnik;
Informacije: g. Babnik, 041/211 295

• 19. februar ob 16.00: Vzreja čebeljih družin in čebeljih matic;
predavatelj: Franc Gosar; Gasilski dom Britof, Britof 317, Kranj;
Informacije: g. Tiringer, 041/971 121

• 19. februar ob 17.00: Pridobivanje in predelava voska; predavatelj:
Severin Golmajer; KGZS Zavod Murska Sobota g; Informacije: Bratinščak,
041/494 190 (delovniki 15-17h)

• 20. februar ob 10.00: Tehnologija čebelarjenja z LR nakladnim panjem;
predavatelj: Franc Panker Gasilsko-vaški dom, Nova vas pri Markovcih
47a; Informacije: g. Bezjak, 031/285 211

• 20. februar ob 9.00: Vzreja čebeljih matic za lastno uporabo;
predavatelj: Janez Kropivšek; Kulturni dom, Trg Matije Gubca 2, Krško;
Informacije: g. Kelhar, 031/893 230

• 21. februar ob 9.00: Izdelava medenih pijač; predavatelj: Franc Absec;
Srednja gostinska in turistična šola Radovljica; Informacije: g.
Luznar, 041/948 077

• 21. februar ob 9.00: Tehnologija čebelarjenja z LR nakladnim panjem;
predavatelj: Milan Starovasnik; Obrtni dom, Črnomelj; Informacije: g.
Auguštin, 040/436 516

• 23. februar ob 16.00: Vzreja čebeljih matic za lastno uporabo;
predavatelj: Boštjan Noč; Zadružni dom Zadvor, Cesta II. grupe odredov
43; Informacije: g. Alauf, 041/661 098

• 24. februar ob 17.00: Trženje in ekonomika prodaje čebeljih pridelkov;
predavatelj: Maks Vrečko Tornijeva dvorana, Rutarjeva 5, Tolmin;
Informacije: g. Podgornik, 040/800 402

• 25. februar ob 17.00: Vzreja čebeljih matic za lastno uporabo;
predavatelj: Janez Kropivšek; KS Notranje Gorice; Informacije: g.
Bedekovič, 041/464 346

• 26. februar ob 16.00: Smernice dobrih higienskih navad v čebelarstvu;
predavatelj: Nataša Lilek; Restavracija Silvester, Raka 113, Raka;
Informacije: g. Cemič, 041/354 410

• 26. februar ob 17.00: Svetovanje o financiranju čebelarske opreme;
predavatelj: Katja Škerjanc Jurčevič; Požarni center Helios, Vir pri
Domžalah; Informacije: g. Mihelič, 040/209 004

• 28. februar ob 9.00: Izdelava medenih pijač; predavatelj: Franc Absec;
Ilirska Bistrica, Vencinova Hiša; Informacije: g. Zatkovič, 031/624 322

Program zatiranja varoze:

• 5. februar ob 16.00: Apitehnični ukrepi; predavatelj: Franc Gosar in
Mira Jenko Rogelj; Gasilski dom Britof, Britof 317, Kranj; Informacije:
g. Tiringer, 041/971 121

• 9. februar ob 16.00: Apitehnični ukrepi; predavatelj: Franc Gosar in
Alenka Jurič; Dom čebelarjev Hrastnik; Informacije: g. Žerko, 041/583
809

• 10. februar ob 16.00: Apitehnični ukrepi; predavatelj: Milan Meglič in
Ivo Planinc; Zeliščni center, Grgarske ravne 30, Grgar; Informacije: g.
Šuligoj, 041/583 596

• 11. februar ob 16.00: Apitehnični ukrepi; predavatelj: Marko Purnat in
Alenka Jurič; Restavracija Gaj, Loke , Mozirje; Informacije: g. Šmerc,
031/702 958

Vir slike: http://kmetijskioglasnik.si/nasveti_clanki?id=000736718

Objavil/a Helena Habjan
  

 

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook