Kmetijstvo objavil

USPEŠEN TEDEN BREZ PESTICIDOV V SLOVENIJI

Včeraj se je zaključila svetovna iniciativa nevladnih organizacij pod imenom Teden brez pesticidov, ki je potekala po vsej Evropi, v Afriki in drugih državah od 20. do 30. marca 2012, že peto leto pa tudi v Sloveniji. V Sloveniji je Društvo ECHo v okviru te iniciative uspešno izvedlo vrsto aktivnosti, ki so potekale v znamenju pomena uživanja ekološko pridelane hrane in promocije partnerskega kmetovanja kot dobrega modela prodaje pridelkov ekoloških kmetij.

V okviru Tedna brez pesticidov je po vsej Evropi, v nekaterih afriških državah in drugih državah po svetu potekalo več kot 600 različnih aktivnosti v 19 državah, katerih namen je bil predvsem osveščanje javnosti o nevarnosti pesticidov in drugih kemikalij ter jih hkrati spodbuditi k uporabi alternativ nevarnim pesticidom in kemikalijam. S pomočjo teh aktivnosti so si nevladne organizacije prizadevale širšo javnost informirati o problematiki pesticidov.

Društvo ECHo je letos sodelovalo v tej iniciativi že peto leto, z aktivnostmi pa je želelo ljudi predvsem obveščati o pomenu uživanja ekološko pridelane hrane, s čimer se v veliki meri izognemo ostankom nevarnih pesticidov v hrani.

Za otroke vrtcev in osnovnih šol je društvo ECHo v okviru Tedna brez pesticidov uspešno izvedlo likovni natečaj v šolah in vrtcih, s katerim je želelo pri otrocih spodbuditi vračanje k naravi in k pridelavi hrane na naravi prijazen, ekološki način. Odziv šol in vrtcev je bil dober, saj so v društvu prejeli kar 96 likovnih del, ki so jih predstavili na razstavi na zaključni prireditvi 29. marca 2012, na dvorišču Kmetijsko-gozdarskega zavoda Maribor, kjer vsak četrtek poteka tudi razdeljevanje zelenjavnih, sadnih in žitnih košaric potrošnikom, ki sodelujejo v modelu partnerskega kmetovanja. Zaključno prireditev ob Tednu brez pesticidov je spremljajo predavanje ekološkega kmetovalca Borisa Uranjeka o pomenu uživanja ekoloških živil, ustvarjalna delavnica za otroke, na kateri so se najmlajši učili saditi zelenjavne sadike in osnov ekološke pridelave, pokušnja ekoloških živil in predstavitev ekoloških kmetij, ki sodelujejo v partnerskem kmetovanju na Štajerskem in so prav tako člani Združenja ekoloških kmetov SV Slovenije.

Več informacij o Tednu brez pesticidov je dostopnih na www.pesticideactionweek.org

Za več informacij kontaktirajte:

Društvo ECHo

mag. Mojca Žgeč

041 294 050

mojca.zgec@ech-o.org

www.partnerskokmetovanje.si

www.motovilec.si

www.pesticidi.net

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook