Zanimivosti objavil

Usposabljanje POSLOVNI NAČRT

ČZS, JSSČ je pripravila brezplačen praktični seminar o pripravi poslovnega načrta za vašo dejavnost. Seminar je v okviru ukrepa Usposabljanje za delo v kmetijstvu, gozdarstvu in živilstvu sofinanciral Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (SKSRP). Do brezplačnega usposabljanja so upravičeni: fizična oseba (nosilec, namestnik in član kmetijskega gospodarstva ali lastnik zasebnega gozda), zaposleni pri pravni osebi (vpisani v RKG), ki se ukvarja s kmetijsko dejavnostjo, in zaposleni pri pravni osebi, ki se ukvarja z gozdarsko in živilskopredelovalno dejavnostjo. Modularno 12-urno izobraževanje zajema vsa področja poslovnega načrta: 1. Poslovni načrt, trdni temelji podjetja in osnove poslovnega načrtovanja; 2. Načrt trženja, prodaje in strategija vstopa na trg; 3. Načrt razvoja, podjetniški tim, terminski plan in tveganja; 4. Priprava ustreznih finančnih projekcij; 5. Priprava povzetka, predstavitve in učinkovitega prikaza. Znanja, ki jih bodo udeleženci pridobili na seminarju, jim bodo pomagala pri spremljanju njihovega lastnega poslovanja in tudi pri prijavah na različne razpise. Po uspešno opravljenem usposabljanju (pogoj je vsaj 80-odstotna udeležba!) bodo udeleženci prejeli potrdila o opravljenem programu usposabljanja. Izvajalec usposabljanja bo mag. Igor Vajda, univ. dipl. ekon. (Espero, d. o. o.). Seminar bo potekal v prostorih ČZS na Brdu pri Lukovici v obdobju od oktobra 2012 do marca 2013, in sicer desetkrat. Prijavite se lahko na enega izmed spodaj navedenih terminov:

Termin:

Oktober 2012: 19. (ob 16. uri), 20. (ob 9. uri) in 26. (ob 16. uri).

November 2012: 2. (ob 16. uri), 3. (ob 9. uri) in 9. (ob 16. uri).

November 2012: 16. (ob 16. uri), 17. (ob 9. uri) in 23. (ob 16. uri).

December 2012: 7. (ob 16. uri), 8. (ob 9. uri) in 14. (ob 16. uri).

Januar 2013: 11. (ob 16. uri), 12. (ob 9. uri) in 18. (ob 16. uri).

Januar 2013: 19. (ob 9. uri), 25. (ob 16. uri) in 26. (ob 9. uri).

Februar 2013: 15. (ob 16. uri), 16. (ob 9. uri) in 22. (ob 16. uri).

Marec 2013: 1. (ob 16. uri), 2. (ob 9. uri) in 8. (ob 16. uri).

Marec 2013: 15. (ob 16. uri), 22. (ob 9. uri) in 23. (ob 16. uri).

Število mest na seminarju je omejeno! Prijavnica se nahaja v spodnji prilogi. Izpolnjeno prijavnico po pošti pošljite na naslov: Čebelarska zveza Slovenije, Brdo 8, 1225 Lukovica. Obvezno navedite tudi na kateri termin se prijavljate.

Priloga 3: 2012-10_PRIJAVNICA_PRP.doc 

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook