Zanimivosti objavil

V A B I L O N A O K R O G L O M I Z O (Ne)znanje in stališča prebivalcev Slovenije o GSO

Okrogla miza bo v četrtek, 24. maja 2012 ob 14.00, v senatni sobi Fakultete za družbene vede v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 5.

 V okviru ciljnega raziskovalnega projekta »Socio-ekonomski dejavniki gojenja gensko spremenjenih rastlin v Sloveniji«, ki ga financirata Ministrstvo za kmetijstvo in okolje ter Agencija RS za raziskovalno dejavnost, je raziskovalna skupina s FDV, BF in KIS pod vodstvom red. prof. dr. Karmen Erjavec izvedla javnomnenjsko raziskavo o stališčih prebivalcev Slovenije o GSO. Raziskava je pokazala tri ključne ugotovitve: 1. večina prebivalcev Slovenije ima negativno stališče o GSO ne glede na vrsto in uporabo, 2. večina nima dobrega znanja o GSO in 3. njihovi glavni viri informacij so množični mediji.

 Vabimo Vas, da se udeležite okrogle mize z naslovom »(Ne)znanje in stališča prebivalcev Slovenije o GSO«, na kateri bodo sodelovali:

  • dr. Gregor Majdič, Veterinarska fakulteta UL,
  • dr. Kristina Gruden, Nacionalni inštitut za biologijo,
  • dr. Tatjana Zagorc, GZS, Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij,
  • Maja Klemen Cokan, EKOCI Slovenija,
  • Sanja Lončar, revija Jana,
  • Nikolaj Pečenko, tednik Mladina.

 

  Vljudno vabljeni!

                                              

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook