Zanimivosti objavil

V Berlinu letos predstavili slovensko hrano in vabili na obisk slovenskih turističnih kmetij

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Dejan Židan, se
je na povabilo zvezne ministrice za prehrano, kmetijstvo in varnost
potrošnikov Zvezne republike Nemčije, Ilse Aigner, danes udeležil 4.
Vrha kmetijskih ministrov ter Globalnega foruma za prehrano in
kmetijstvo. Dogodka sta potekala ob robu otvoritve 77. mednarodnega
sejma prehrane, kmetijstva in hortikulture »Zeleni teden«, kjer se
Slovenija predstavlja kot dežela z odlično kulinariko in podeželjem, v
podobi blagovne znamke »Gostilna Slovenija« ter promocijo turističnih
kmetij in slovenskih vin.

Na
dopoldanskem Globalnem forumu za prehrano in kmetijstvo, kjer je bila
osrednja tema namenjena vprašanju zagotavljanja prehranske varnosti s
pomočjo trajnostne rasti, so poleg gostiteljice, nemške ministrice, v
razpravi sodelovali še evropski komisar za kmetijstvo in razvoj
podeželja, Dacian Ciolos, generalni direktor Organizacije Združenih
narodov za kmetijstvo in prehrano – FAO, Jose Graziano da Silva in
kmetijski ministri Brazilije, Kitajske, Mehike, Nove Zelandije in
Zambije. Glavni poudarki razprave so bili dani pomenu zagotavljanja
prehranske varnosti ter zmanjšanju revščine in lakote v svetu ter
potrebi, da se kmetijska proizvodnja poveča na trajnostni način, ob
varovanju naravnih virov, prispevku kmetijstva k zmanjševanju izpustov
toplogrednih plinov ter prilagoditvi na podnebne spremembe. Ob tem so
sodelujoči posebej izpostavili potrebo po trajnostnem upravljanju z
vodnimi viri in zaščiti kmetijskih zemljišč, kot ključnih proizvodnih
dejavnikov. Ponovljene so bile tudi zahteve po spodbujanju raziskav in
razvoja ter novih tehnologij v kmetijstvu in osredotočenju podpor za
naložbe v trajnostno naravnane kmetijske prakse. Posebna pozornost je
bila namenjena vprašanju odpadkov. Po podatkih namreč kar tretjina hrane
ne konča pri porabnikih, temveč nekje znotraj prehranske poti ali v
smeteh. Preprečevanje teh odpadkov bi med drugim tudi bistveno
prispevalo k bolj trajni kmetijski pridelavi, saj vsak kilogram hrane,
ki se ne nameni prehrani ljudi, predstavlja nesmotrno trošenje naravnih
virov in energije.

Nemčija je
ob tem najavila študijo, ki bo osnova za njihove in verjetno tudi
evropske ukrepe na tem področju. Na forumu se je odprlo tudi vprašanje
uporabe kmetijskih proizvodov za namene obnovljivih virov energije.
Minister mag. Židan ob tem opozarja na besede novega direktorja FAO, po
katerem uporaba nekaterih kmetijskih proizvodov, kot npr. koruze v ZDA
in oljne ogrščice v EU nedvomno vpliva na porast cen teh kmetijskih
proizvodov na svetovnem trgu in s tem tudi negativno na razmere
prehranske varnosti in da je zato treba ponovno proučiti politične
odločitve na tem področju. Da je treba zagotoviti ustrezno ravnotežje
pri pridobivanju obnovljivih virov energije je potrdila tudi Nemčija, ki
je zaradi pretiranega razmaha bioplinskih naprav, že revidirala svojo
politiko na tem področju, s tem, da se sedaj spodbuja le manjše naprave,
vezane predvsem na izkoriščanje odpadnih surovin in ne na surovine v
obliki kmetijskih proizvodov.

Na
popoldanskem Vrhu kmetijskih ministrov, ki se ga letos udeležuje 64
ministrov in predstavnikov vlad držav z vsega sveta, so bili sprejeti
sklepi, s katerimi se želi kmetijstvo izpostaviti kot ključni sektor za
zagotavljanje trajnostnega razvoja, kar bo tudi vsebina konference
Združenih narodov o trajnostnem razvoju junija letos v brazilskem Riu,
kjer bodo obravnavane tri nosilne teme – zeleno gospodarstvo, zmanjšanje
revščine v svetu ter vzpostavitev institucionalnega okvirja za
trajnostni razvoj. »V sklepih so bili ustrezno izpostavljeni izzivi in potrebne dejavnosti za doseganje trajnostnega razvoja na področju kmetijstva«,
je dejal mag. Židan, ob tem pa dodal, da je pri proizvodnih dejavnikih
treba posebno pozornost nameniti varstvu kmetijskih zemljišč, kar
vključuje ukrepe za varovanje tal in uporabo ustreznih kmetijskih praks,
kot tudi ukrepe za preprečevanje zazidave zemljišč. Minister je v
nagovoru še poudaril, da je za trajnostni razvoj kmetijstva ključno
povezovanje pridelovalcev, svetovalne službe in raziskovalcev.
Izpostavil je tudi vlogo majhnih družinskih kmetij in vlogo žensk. Sicer
pa so se ministri zavezali tudi k iskanju rešitev za zmanjšanje izgub
hrane.

Slovenija
pa se tudi letos predstavlja na sejmu »Zeleni teden«, ki poteka od 20.
do 29. januarja. Na razstavnem prostoru je predstavljena blagovna znamka
»Gostilna Slovenija« s poudarkom na promociji slovenske kulinarike,
turističnih kmetij ter slovenskih vin. Prva dva dneva sta bila
zaznamovana tudi z velikim obiskom slovenskega razstavnega prostora,
kjer so gostje okušali slovenske posebnosti in se informirali o naši
deželi. Minister mag. Židan je imel na razstavnem prostoru tudi več
mednarodnih aktivnosti, kjer so med drugim potekla dvostranska srečanja s
predstavniki Finske, Avstrije, Češke, Makedonije, Črne gore, Kosova,
Republike Srbske, Srbije, Federacije BiH in Hrvaške. Kot prva pa je
slovenski razstavni prostor obiskala nemška ministrica Ilse Aigner, ki
je bila navdušena nad slovensko potico.

MKGP

 

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook