Kmetijstvo objavil

V javni razpravi predlog tretje spremembe programa razvoja podeželja republike Slovenije

Ljubljana,
16. 4. 2009 – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je
pripravilo predlog tretje spremembe Programa razvoja podeželja Republike
Slovenije za obdobje 2007–2013, ki bo omogočil boljše črpanje sredstev
iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in boljšo ciljno
usmerjenost razpoložljivih javnih sredstev. Javna razprava o predlogu
sprememb poteka od 15. do vključno 30. aprila 2009.

Predlog tretje spremembe Programa razvoja podeželja Republike Slovenije
za obdobje 2007–2013 je rezultat spleta več dejavnikov tako na
nacionalni ravni kot tudi v mednarodnem okolju. Predlagane spremembe so
predvsem posledica sprememb evropskih pravnih podlag zaradi t.i.
»Zdravstvenega pregleda stanja reforme Skupne kmetijske politike iz leta
2003« in Evropskega načrta za oživitev gospodarstva kot posledico
spremenjenih finančnih in gospodarskih razmer ter ugotovitev sprotnega
vrednotenja izvajanja programa.

Bistvena novost spremenjenih evropskih pravnih podlag je opredelitev
novih izzivov za evropsko kmetijstvo. Dejavnosti, povezane z novimi
izzivi, so sedaj upravičene do višjih stopenj intenzivnosti pomoči in
višje stopnje sofinanciranja Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeželja. 

Na podlagi Evropskega načrta za oživitev gospodarstva pa bodo državam
članicam na voljo dodatna sredstva, ki lahko prispevajo k blažitvi
gospodarske krize. K obstoječim novim izzivom iz pregleda SKP se tako
pridružuje še vzpostavitev infrastrukture širokopasovnega interneta na
podeželskih območjih. Ker bodo dodatna  sredstva, Slovenija naj bi po
trenutnih izračunih prejela 10,2 mio EUR iz Evropskega kmetijskega
sklada za razvoj podeželja, državam članicam na voljo od 1. januarja
2009, morajo vse države članice nacionalne strateške načrte in programe
razvoja podeželja primerno revidirati do 15. julija letos.

Javna razprava o predlogu spremembe

Javna razprava poteka od 15. do vključno 30. aprila 2009.

Vse predloge sprememb se lahko pošilja na naslov:

  • Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Sektor za razvoj podeželja in strukturno politiko, Dunajska 58, Ljubljana ali
  • elektronski naslov
    prp.mkgp@gov.si.E-poštni naslov je zavarovan pred nezaželeno pošto, za ogled potrebujete Javascript

Ministrstvo bo vse prejete predloge
sprememb skrbno proučilo. Vsi predlagatelji bodo po zaključku javne
razprave pisno obveščeni o vključenosti njihovih predlogov. Po potrebi
se bodo organizirali posebni usklajevalni sestanki s posameznimi
predlagatelji sprememb.

OBJAVIL/A KMETIJA
 

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook