Kmetijstvo objavil

V Mariboru o ekološkem kmetovanju in vodnih virih

Združenje za ekološko kmetovanje je tudi ob
letošnjem že devetem prazniku ekološkega kmetovanja v Mariboru
pripravilo posvet, ki je tokrat potekal na temo Zdrava pitna voda –
pravica ali dobrina

Na njem so govorili
predvsem o vplivu kmetovanja na vodne vire in ugotovili, da je ekološko
kmetovanje edina rešitev za ohranjanje čiste vode. Vesna Smaka Kincl iz
sektorja za varstvo okolja in ohranjanja narave pri Mestni občini
Maribor je predstavila stanje vodnih virov na območju Maribora in
ostalih okoliških občin. Kot je dejala, je v zadnjih letih količina
porabljene vode na tem območju stabilizirana, manjšajo pa se tudi izgube
vode. Prihodnje razmere na tem vodovarstvenem območju so odvisne tudi
od količine padavin, projekcije pa kažejo, da se bodo te v prihodnosti
zmanjševale. Pada tudi raven podtalnice, kar še povečuje možnost
onesnaževanja vode.

Kinclova je še povedala, da z
vstopom v EU tudi za Slovenijo veljajo novi predpisi in standardi glede
prisotnosti določenih snovi, kot so na primer pesticidi in nitrati.
Njihove koncentracije padajo, a po njenih besedah še niso povsem na
ravni omenjenih standardov. Tudi zato bodo v prihodnjih letih izvajali
določene ukrepe, med katerimi je omenila informiranje in osveščanje
različnih ciljnih skupin, uravnoteženo porabo, nadgradnjo imisijskih
monitoringov in podporo ekološkemu kmetovanju.

Prav
slednje se ji zdi eden pomembnejših prispevkov k zaščiti
vodovarstvenega območja, saj zagotavlja zaščito okolja in podtalnice,
bolj zdrava živila, ohranja biotsko raznovrstnost in zmanjšuje vpliv na
podnebne spremembe.

Tako direktor Mariborskega
vodovoda Stanislav Jecelj kot kmetje so ob tem opozarjali na dejstvo, da
so bili kmetje na tem območju potisnjeni v omejevanje svojih
dejavnosti, izpadlih dohodkov, ker ne morejo več intenzivno pridelovati,
pa jim ne pomaga nadomestiti nihče. Nekateri so opozarjali tudi na to,
da se takšnih sprememb, kot jih predvideva uredba o vodovarstvenih
območjih, ne da osvojiti čez noč, pač pa je za prilagoditev potrebno
vsaj desetletje in to tudi s pomočjo izobraževanja kmetov.

Kritičen
do države in ministrstva za okolje in prostor je bil tudi profesor
mariborske kmetijske fakultete Franc Bavec, ki je dejal, da so sedanji
ukrepi nekaterim kmetom dobesedno prepolovili pridelek. Vse to pa je po
njegovih besedah šlo na račun kmetov, kar je iz ekonomskega vidika zanje
preveliko breme. Priznal je, da ekološko kmetovanje omogoča določene
subvencije, a po njegovem še zdaleč premalo in to kljub dejstvu, da je
ekološko kmetovanje edini način za zaščito vodnih virov.

Promocija in prodaja ekoloških živil

Tudi
letošnji praznik ekološkega kmetovanja bo ves dan v znamenju promocije
in prodaje ekoloških živil, dopoldne bodo potekale delavnice za otroke,
kjer se bodo ti lahko med drugim seznanili s prikazi domače obrti, kot
je na primer lončarstvo, ob 16. uri pa je napovedan prihod udeležencev
nordijske hoje iz smeri tržnice na Trgu svobode, s čimer bodo simbolično
uprizorili pot “od integriranega do ekološkega načina kmetovanja”.
Sledila bo degustacija ekoloških sokov, napitkov in živil ter
kulturno-zabavni program.

Vir: Siol

OBJAVIL/A KMETIJA

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook