Kmetijstvo objavil

V skladišča prišla hrana za pomoč v hrani za najbolj ogrožene osebe

Slovenija je za letos od EU prejela
dobra 2,6 milijona EUR za izvedbo pomoči v hrani najbolj socialno
ogroženim ljudem. To je približno 300 tisoč EUR več kot v lanskem letu.
Humanitarni organizaciji Rdeči križ Slovenije in Slovenska Karitas bosta
prejeli skupno 2 milijona litrov mleka, 2.228 ton testenin, 830 ton
pšenične moke, dobrih 151 ton belega sladkorja in 623 ton brušenega
riža. Na razpisu izbrana podjetja so v okviru prve dobave v centralna
skladišča humanitarnih organizacij že dostavila predvideno količino
mleka, sladkorja in brušenega riža ter večino predvidene količine
testenin in pšenične moke. V lanskem letu so bila tovrstna živila
razdeljena več kot 180 tisoč prebivalcem, zato se je Slovenija že
prijavila za izvajanje ukrepa tudi v letu 2011.

Mleko bo v skladišča dobavljeno v treh fazah, in sicer poleg marca tudi
konec maja oz. v začetku junija in v mesecu oktobru, ko bo opravljena še
druga dobava testenin, moke, sladkorja in riža.

Sredstva za evropski ukrep pomoči v hrani se zagotavljajo v okviru
sredstev skupne kmetijske politike EU. Generalni direktor Direktorata za
kmetijstvo Branko Ravnik je na današnji novinarski konferenci dejal:
»Slovenija je med tistimi državami članicami, ki se vsako leto pri
Evropski komisiji prijavi za razdeljevanje pomoči v hrani. V času
finančne in gospodarske krize ter višjih cen hrane je tovrstna pomoč še
posebej dobrodošla in pomembna.«
Ob tem je poudaril: »S tem ukrepom tudi kmetijska politika prispeva k
boju proti revščini in socialni izključenosti ter k družbeno odgovornem
ravnanju pri zagotavljanju osnovnih življenjskih potreb socialno najbolj
ogroženih v Sloveniji.«

Kot vsako leto so v januarju in februarju na Agenciji RS za kmetijske
trge in razvoj podeželja potekali razpisi za izbiro proizvajalcev hrane.
Izbrana podjetja dobavljajo osnovna živila v centralna skladišča
Rdečega križa Slovenije in Slovenske Karitas v več delih.

Projekt pomoči v hrani iz intervencijskih zalog za ogrožene osebe v
Skupnosti je v Sloveniji skupni projekt Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano in Ministrstva za delo, družino in socialne
zadeve, ki na podlagi javnega razpisa izbere humanitarne organizacije za
razdeljevanje hrane in določi merila za socialno ogrožene.
Slovenija je do danes že štirikrat  uspešno razdeljevala živila iz
evropskega ukrepa pomoči v hrani. Pomoč je vsako leto prejelo med 150
tisoč in 180 tisoč oseb. Komisija je Sloveniji za izvedbo ukrepa v letu
2006 dodelila 1.334.827 EUR, v letu 2007 1.929.341 EUR, v letu 2008
1.499.216 EUR ter v lanskem letu 2.279.813 EUR.
Ukrep pomoči v hrani se v EU izvaja že od leta 1987. Izkazal se je za
zelo koristnega in postal življenjskega pomena za milijone ljudi v EU. V
letu 2008 je pomoč v hrani prejelo 14.393.854 ljudi. EU podpira in se
zaveda pomembnosti tega ukrepa, zato je tudi letos ukrepu namenila 500
milijonov EUR. Sredstva namenjena za pomoč v hrani so se od leta 2008
povečala za dve tretjini (s 300 milijonov EUR za leto 2008 na 500
milijonov EUR za leti 2009 in 2010). V letu 2010 bo poleg Slovenije
ukrep izvajalo še 18 držav članic EU.

VIR: www.mkgp.gov.si

OBJAVIL/A ANA PIŠLJAR

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook