Kmetijstvo objavil

V Sloveniji je ustanovljen še en krajinski park

Konec prejšnjega tedna je bil ustanovljen Krajinski park Radensko
polje. To je prvi primer skupne ustanovitve širšega zavarovanega območja
narave v Sloveniji, kjer sta ustanovitelja dva, in sicer Vlada RS ter
lokalna skupnost, Občina Grosuplje.

Območje
Radenskega polja predstavlja kraški biser osrednjega dela Slovenije,
leži tri kilometre jugovzhodno od Grosuplja in se razprostira na dobrih
15 km2. S svojimi značilnimi kraškimi pojavi, ki se kažejo v obliki
izrazitih retij ali estavel, ponorov, vrtač, kraških jam ter kraškega
polja, ki se ob deževju spreminja v jezero, ponuja neizmeren raj za vse
ljubitelje narave. Hkrati s prepletom suhih in vlažnih travišč, vodne in
obvodne vegetacije ter gozda, ki zaokrožuje kraško polje, predstavlja
to območje neprecenljiv vir bogastva rastlinskih in živalskih vrst.
Prisotnosti človeka in njegovemu prilagojenemu načinu kmetovanja ter
upravljanja s tem raznolikim območjem, se moramo zahvaliti, da danes še
obstaja v stanju, ki ga je vredno varovati.

Radensko
polje smo zavarovali kot krajinski park s ciljem, da se ohrani kraško
polje s številnimi naravnimi vrednotami, biotska raznovrstnost ter
krajinska pestrost. Temeljni namen ustanovitve Krajinskega parka
Radensko polje je tudi vzpostavitev zavarovanega območja narave, v
katerem bodo prebivalci dobili nove razvojne priložnosti, obiskovalci pa
se bodo v njem dobro počutili in ga radi obiskovali.

Vendar nas
od tega, da bo park zaživel tudi v praksi, loči še nekaj korakov. Za
upravljanje tega območja je predvidena podelitev koncesije, za kar bo
treba izvesti javni razpis. Kljub temu, da danes za naravo težko najdemo
kaj posluha, predvidevamo, da bo park lahko zaživel v jeseni letošnjega
leta in sicer s predpostavko, da nam lahko prav ta ohranjena narava
prinese primerjalno prednost in s tem tudi hitrejši razvoj tega območja.

MKGP 

 

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook