Kmetijstvo objavil

V tleh zgornje Mežiške doline visoka vsebnost težkih kovin

Rezultati analiz vzorcev tal, ki so jih
septembra lani odvzeli na več lokacijah v zgornji Mežiški dolini, kažejo
na visoko vsebnost zdravju škodljivih težkih kovin

Vzorci tal, ki so jih odvzeli
strokovnjaki ljubljanske biotehniške fakultete s sodelavci, vsebujejo
kovine svinec, kadmij in cink. Predvsem je zaskrbljujoča vsebnost svinca
v tleh igrišč ob otroških vrtcih.

Vzorčenje tal je del programa za ekološko sanacijo

Vzorčenje tal v občinah Mežica in Črna
na Koroškem je del aktivnosti, predvidenih v 15-letnem vladnem programu
za ekološko sanacijo zgornje Mežiške doline, ki se sooča s posledicami
večstoletnega rudarjenja svinčeve in cinkove rude. Strokovnjaki so 48
vzorcev zgornjih plasti tal odvzeli na 26 lokacijah, ki so jih določili
na osnovi preiskav vsebnosti svinca v krvi otrok z željo, da povežejo
vsebnost svinca v krvi otrok z okoljem, kjer otroci prebivajo.

Izvedene analize so pokazale, da je
vsebnost težkih kovin v tleh visoka, vse tri izmerjene kovine na več
lokacijah presegajo najvišjo normativno vrednost, je razvidno iz
poročila, objavljenega na spletnih straneh Agencije RS za okolje, ki je
naročila izvedbo aktivnosti.

V zemlji so vezane velike količine svinca

“Rezultati potrjujejo naša
predvidevanja, da so v zemlji vezane velike količine svinca. Prah in
zemlja sta faktorja, na katera je treba delovati, da bo izpostavljenost
nižja,” je rezultate komentiral Matej Ivartnik iz Zavoda za zdravstveno
varstvo Ravne na Koroškem, ki koordinira aktivnosti pri izvajanju
sanacijskega programa.

“Smiselno bi bilo zamenjati zgornjo plast zemlje”

Po njegovih besedah bi bilo zato
smiselno na območjih, kjer se zadržujejo otroci in kjer se je izkazala
močno povišana vsebnost težkih kovin v tleh, zamenjati zgornjo plast
zemlje, ki je najbolj onesnažena. Med ukrepi, ki jih nakazujejo
rezultati analiz, Ivartnik omenja tudi potrebo po asfaltiranju kmečkih
dvorišč tudi izven najožjega vplivnega območja onesnaženja, kjer prav
tako ugotavljajo višjo vsebnost svinca v krvi otrok. Gre za območja,
kjer so bili v zadnjih letih navoženi pesek in drugi materiali iz
Žerjava za nasipavanje cest in dvorišč in za katere se je izkazalo, da
vsebujejo povišane vsebnosti težkih kovin.

Visoka vsebnost svinca v tleh igrišč ob vrtcih

Po mnenju raziskovalcev so predvsem
zaskrbljujoči podatki vsebnosti svinca v tleh igrišč ob vrtcih. Mejna
vrednost svinca v zemlji je pod 100 mg/kg, najvišjo vrednost pa so
raziskovalci ugotovili v avtohtonem delu tal v vrtcu v Žerjavu, in sicer
1244 mg/kg. Tudi vrednosti v vrtcu v Mežici presegajo kritično
vrednost, najmanj pa so onesnažena tla v vrtcu v Črni na Koroškem. Kot
je zapisano v poročilu, je zanimiva primerjava tal na igrišču vrtca v
Žerjavu, kjer so del tal pri toboganu spomladi zamenjali z zemljo z
območja Raven na Koroškem, saj so vrednosti v tem vzorcu bile občutno
nižje.

Strokovnjaki bodo svoje delo nadaljevali

Izvajalec aktivnosti je bil Center za
pedologijo in varstvo okolja pri ljubljanski biotehniški fakulteti v
sodelovanju z Zavodom za zdravstveno varstvo Maribor, nalogo pa so
izvedli tudi v okviru projekta Raziskave onesnaženosti tal Slovenije v
letu 2008. Kot so strokovnjaki zapisali v objavljenem poročilu, bodo v
okviru tega projekta obdelavo podatkov o kakovosti tal v zgornji Mežiški
dolini še nadaljevali, saj so meritve na izbranih lokacijah septembra
2008 odprle nova vprašanja, povezana s sanacijo okolja.

Vir: Siol

OBJAVIL/A BRIGITA PRIMC

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook