VABILO NA 2. SKUPŠČINO GIZ SLOVENSKA ZELENJAVA, DNE 20.12.2012 OB 16.URI

VABILO VELJA ZA PREDSEDNIKA IN DIREKTORJA ZADRUGE (ČLANICE GIZ SLOVENSKA ZELENJAVA)!


VABILO


Vabimo Vas, da se udeležite
2. SKUPŠČINE

GOSPODARSKEGA INTERESNEGA ZDRUŽENJA GIZ SLOVENSKA ZELENJAVA,
ki bo v četrtek, 20.12.2012 ob 16. uri,

v Dobri hiši, Stegne 11a, v Ljubljani.

DNEVNI RED:
1. Pozdrav in ugotovitev sklepčnosti
2. Pregled in potrditev dnevnega reda
3. Predstavitev in obravnava vsebinskega projekta ukrepa informiranja in promocije kmetijskih
proizvodov za program: »Program akcij informiranja in promocije na notranjem trgu EU – SVEŽE IN
NARAVNO«
4. Obravnava realiziranega plana v letu 2012 in 2013
5. Razno

Po zaključku sledi pogostitev.

Prosimo Vas, da se skupščine zaradi izredne pomembnosti točk dnevnega reda zanesljivo udeležite
(Dodatne informacije in potrditev udeležbe sporočite na telefon: 031/845-497- Zdenka Buh ali po e-pošti: zdenka@kmetija.si).

Vljudno vabljeni!

Vabljeni:
– Uprava
– Nadzorni svet
– Skupščina
– KZ Zdravo polje, z.o.o.
– KZ Hoče, z.o.o.
– KZ Ormož, z.o.o.,
– KZ Agraria Koper, z.o.o.,
– KZ Križe, z.o.o.
– KZ Vrtovi Panonski z.o.o.
– KZ Krka, z.o.o.
– Kmetija.si d.o.o. in
– Linea media d.o.o.

GIZ Slovenska Zelenjava
Predsednik uprave
Ivan Bučar

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook