Kmetijstvo objavil

VABILO na srečanje ob 20-letnici evropskega finančnega programa LIFE, jutri ob 9.30

Spoštovani,

vabimo vas, da se nam jutri, 18. maja, vsaj za
trenutek pridružite na

srečanju, ki ga organizira minister za
kmetijstvo in okolje Franc Bogovič

ob 20-letnici evropskega finančnega
programa LIFE iz katerega je Slovenija

že pridobila 17 milijonov evrov
za 24 projektov in še 5 milijonov evrov za

štiri projekte, ki se bodo
začeli izvajati v drugi polovici leta.

Naša država s projekti
LIFE postaja država z višjim okoljskim standardom in

zaradi ohranjenega
naravnega okolja turistično zanimivejša destinacija. Z

LIFE projekti smo
namreč uspeli zagotoviti ustrezne življenjske prostore in

pogoje, ki
dolgoročno zagotavljajo ugodne razmere za ohranitev in
življenje

marsikaterih ogroženih vrst ptic, dvoživk, metuljev in
drugih živali in

rastlin, ki bi brez tega morda povsem
izginile.

Srečanje, ki se bo začelo ob 9.30, v veliki
dvorani na Dunajski 22 v

Ljubljani,

je namenjeno izmenjavi izkušenj prijaviteljev projektov
sofinanciranih iz

programa LIFE, njihovih partnerjev, sofinancerjev,
ter izvajalcev in

spodbujanju tovrstnega pridobivanja evropskih sredstev
za ohranjanje narave

in varovanje
okolja.

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook