Kmetijstvo objavil

Varna hrana “od vil do vilic”

Človek rad uživa v dobri hrani, vendar pa ne smemo nikdar pozabiti, da je pravzaprav osnovni namen prehranjevanja zagotavljanje potrebne energije za izgradnjo in obnovo tkiv v telesu. Ker smo od hrane odvisni, je nujno, da je hrana kvalitetna in varna, razvite družbe pa stremijo k temu, da je to področje kar najvišje na prioritetni lestvici.

Krize na področju prehrane v devetdesetih letih prejšnjega stoletja (dioksini, BSE in podobno) so dokazale, da je previdnost na področju varne hrane odločilnega pomena, to pa je vodilo Evropsko komisijo, da je med prednostne kratkoročne cilje uvrstila vspodbujanje visoke ravni varnosti hrane. Za to je bila potrebna revizija obstoječih zahtev živilske zakonodaje in krepitev sistema nadzora na področju prehrane po načelu “od vil do vilic”.

Začetni rezultat je bilo sprejetje tako imenovane Bele knjige o varni hrani, splošna načela te knjige pa so (na kratko) sledeča: celosten pristop zakonodaje o varni hrani, proizvodnja varne hrane spada med odgovornosti nosilcev živilske dejavnosti, pristojna oblast pa je zadolžena za nadzor izpolnjevanja zahtev zakonodaje s področja varne hrane. Med pomembnimi členi prehranjevalne verige so tudi potrošniki sami, saj s pravilno izbiro in ravnanjem z živili izjemno vplivajo na kakovost hrane. Zakonodaja mora pokrivati prav vsa področja prehranske verige (od proizvodnje krme do primarne proizvodnje, predelave, skladiščenja, transport in končno prodajo potrošnikom) in vedno mora biti zagotovljena tolikšna sledljivost vseh faz, da je možen odpoklic  elementov, ki bi bili morebiti škodljivi.

Bela knjiga o varni hrani je torej namenjena temu, da je postopek od samega začetka prehranjevalne verige do končnega potrošnika dovolj varen, da nima nikakršnih negativnih učinkov na končne potrošnike. Kot že poudarjeno, pa se moramo prav vsi zavedati, da ima vsak odgovornost, da kupuje izdelke previdno in z zavestjo, da je le zdrava hrana tudi dobra hrana. Vsekakor pa tudi ni dovolj, da kupimo kvalitetne izdelke, če jih po nakupu ne shranjujemo tako, da bi se njihova kvaliteta ohranila, pozorni pa moramo biti tudi na pravilno pripravo in uživanje.

Vir:http://www.vurs.gov.si/fileadmin/vurs.gov.si/pageuploads/publikacije/Varnahrana.pdf(18.09.2011)

Nina Pirc

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook