Varstvo jablan in hrušk 9

V nasadih jablan in hrušk nadaljujte z rednim varstvom pred škrlupom z enim izmed dotikalnih fungicidov kot so Antracol
WG, Dithane DG Neotec, Dithane-M45, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Merpan
80 WDG, Merpan 50 WG, Penncozeb 75 DG, Polyram DF, Syllit 400 SC, Thiram
80 WG
ali Delan 700 WG, v hruškah pa tudi Ziram. Škropilno oblogo je potrebno obnoviti, če pade več kot 30 mm dežja. Za
varstvo jablan pred jablanovo pepelovko škropivu dodajte enega izmed
žveplovih pripravkov in iz nasadov odstranjujte plesnive poganjke.

 

Jabolčni zavijač

Ulovi metuljčkov jabolčnega zavijača
druge generacije so stalni in številčni, zato je nevarnost črvivosti
plodov velika. Po preteku približno dveh tednov od zadnjega škropljenja
je potrebno ponoviti škropljenje z enim izmed pripravkov kot so Coragen, Calypso SC 480, Pyrinex 25 CS, Mospilan 20 SG ali Steward. V ekoloških nasadih ponovite škropljenje s pripravkom Madex po preteku osem sončnih dni.

Zaradi varstva čebel pred rabo insekticidov odstranite cvetočo podrast in natančno upoštevajte navodila proizvajalcev sredstev!

Obvestilo prognostičnega centra: Kmetijski Inštitut Slovenije

Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook