Kmetijstvo objavil

Varstvo jablan in hrušk

Toplo vreme z visokimi temperaturami
ovira razvoj škrlupa. Ker so okužbe na listih in tudi na plodičih opazne
že v mnogih nasadih je sedaj priložnost, da s pravilno izbiro
fungicidov in z dobrim nanosom škropiva omejimo njegovo širjenje.
Priporočamo izmenično rabo triazolnega oziroma strobilurinskega
pripravka in vsakokratnim dodajanjem dotikalnega fungicida. Triazolni
pripravki so Score 250 EC, Indar 5 EW, Systhane 12 E in Duaxo koncentrat, strobilurinski pa Stroby WG in Zato 50 WG. Izbrani fungicid kombinirajte z enim izmed naslednjih dotikalnih fungicidov: Antracol,
Antracol WG 70, Dithane M-45, Dithane DG NEOTEC, Delan 700 WG, Merpan
50 WP, Merpan 80 WDG, Kor DG, Polyram DF, Thiram 80 WG ali Ziram 76 WG
. Uporabite lahko tudi že kombiniran fungicid Clarinet ali Tercel.
Razmaki med škropljenji naj v okuženih nasadih ne bodo daljši od 7 dni,
saj je prirast plodičev in listne mase v sedanjih razmerah velik. Za
varstvo jablan pred pepelovko in za omejevanje kalivosti spor škrlupa in
drugih gliv škropivu dodajte žveplov pripravek.

Letos se pri nekaterih sortah v večjem obsegu kot običajno pojavlja
sušenje vršičkov kot posledica cvetnih okužb z glivami iz rodu Monilia
in Nectria. Priporočamo izrezovanje in odstranjevanje odmrlih vršičkov.
 
V toplejših legah lahko proti jabolčnemu zavijaču v tem tednu uporabite enega izmed klasičnih insekticidov kot so Calypso SC 480, Mospilan 20 SG, Pyrinex 25 CS, Steward ali Coragen.
V hladnejših območjih, kjer je razvoj jablan počasnejši in metuljčki
šele sedaj odlagajo jajčeca, pa lahko do začetka izleganja ličink
uporabite pripravke kot so Match 050 EC, Mimic ali Runner 240 SC.
Pred rabo insekticidov obvezno odstranite cvetočo podrast in
upoštevajte sredstvom priložena navodila! V nasadih, kjer je škodljivec v
preteklih letih povzročal veliko škode, priporočamo tudi dodajanje
virusnega pripravka Madex. Ob prvem škropljenju priporočamo dodajanje
polnega odmerka. Škropljenje s tem pripravkom priporočamo tudi v
ekoloških nasadih, pri čemer pa je potrebno upoštevati trajanje
učinkovitosti pripravka v odvisnosti od vremenskih razmer (trajanje
učinkovitosti osem sončnih dni).
 

Besedilo je objavljeno na spletni strani http://www.fito-info.si/pr/obv/Vsebina.asp?ID=5497.

OBJAVIL/A MARJETA ZEMLJIČ IN VOJKO ŠKERLEVAJ, KMETIJSKI INŠTITUT SLOVENIJE

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook