Varstvo krompirja 5

Nasade s poznimi sortami krompirja še naprej varujte pred krompirjevo plesnijo z enim izmed pripravkov kot so Antracol, Dithane M-45, Dithane DG Neotec, Electis 75 WG, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Pergado MZ, Revus, Polyram DF, Shirlan 500 SC in podobni. V
nasadih, kjer je cima okužena s krompirjevo plesnijo priporočamo, da za
zadnji dve škropljenji uporabite pripravke s povečano učinkovitostjo
proti gnitju gomoljev kot so Shirlan, Ranman twinpack ali Infinito. Po uničenju cime počakajte z izkopom vsaj dva tedna.

Obvestilo prognostičnega centra: Kmetijski Inštitut Slovenije

Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook