Kmetijstvo objavil

Varstvo krompirja – preventiva

V mnogih nasadih krompirja se je po zadnjem
deževnem obdobju pojavila krompirjeva plesen, sedanje vremenske razmere pa so
ugodne tudi za razvoj črne listne pegavosti, zato je potrebno nasade redno
varovati pred širjenjem okužb. Za varstvo pred krompirjevo plesnijo priporočamo
rabo pripravkov kot so npr. Antracol combi, Aviso DF, Acrobat MZ, Infinito,
Pergado MZ, Equation pro, Melody duo, Ranmann top, Revus
ali tudi
Antracol, Antracol WG 70, Dithane DG Neotec, Dithane M-45, Electis 75 WG,
Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Penncozeb 75 DG, Pinozeb M-45, Polyram DF
ali
bakrov pripravek. Navedeni pripravki z mankozebom ali propinebom
(Antracol, Acrobat, Pergado, Dithane, Electis, Manfil) delujejo
tudi proti črni listni pegavosti krompirja, za zatiranje te bolezni pa lahko
uporabite tudi pripravek Ortiva.

V nasadih krompirja povzročajo škodo tudi ličinke
koloradskega hrošča. Pregledujte nasade. Škropljenje z insekticidom opravite
dokler so ličinke majhne in bolj občutljive na delovanje insekticidov. Uporabite
lahko enega izmed pripravkov kot je Actara 25 WG, Alverde, Biscaya, Bulldock
EC 25, Calypso SC 480, Coragen, Mavrik 240
ali Mospilan 20 SG. V
ekoloških nasadih lahko uporabite pripravke kot je Biotop floral, Flora
Verde, Laser 240 SC, Neemazal –T/S
ali Raptol.

Dosledno upoštevajte navodila proizvajalcev
sredstev!

Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj,
Kmetijski Inštitut Slovenije

Besedilo je objavljeno na spletni strani
http://www.fito-info.si/pr/obv/Vsebina.asp?ID=6849.

____________________

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook