Kmetijstvo objavil

Varstvo pšenice 2

Posevki ozimnih pšenic večinoma klasijo ali že cvetijo. V tem obdobju in
do konca cvetenja je primeren čas za varstvo klasov in zgornjih listov
pred glivičnimi okužbami. Uporabite lahko katerega od fungicidov kot so
Artea plus, Amistar extra, Caramba, Falcon EC 460, Folicur EW 250, Opus
1, Prosaro in podobni. Pridelovalce opozarjamo tudi na spremljanje
pojava žitnega strgača. Ličinke žitnega strgača zatirate z enim izmed
insekticidov kot je Bulldock EC 25, Biscaya, Decis 2,5 EC, Karate zeon
5CS, Mavrik 240 EW ali Poleci, če najdete na vsakem vrhnjem listu vsaj
eno ličinko.

Pri rabi insekticidov pazite na čebele in dosledno upoštevajte navodila proizvajalcev sredstev!

Obvestilo prognostičnega centra: Kmetijski Inštitut Slovenije
Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook