Čebelarstvo objavil

Večja podpora čebelarstvu v obdobju 2010-2013

Leto
2011 bo predstavljalo še posebej pomembno leto za čebelarje po vsem
svetu, saj predstavlja 200-to obletnico rojstva dr. Johanna Dzierzona,
odkritelja partenogeneze med čebelami. Na politike Evropske unije, kot
so kmetijska, prehrambena in okoljska politika, je vezanih več vprašanj
glede razvoja in obstoja čebelarstva in čebelarjev. S poljske je na
Evropski odbor za kmetijstvo prišla spodbuda za prednostne naloge, ki bi
jih morala Evropska unija upoštevati pri spodbujanju razvija
čebelarstva v prihodnje.
 

Prednostne naloge naj vključujejo:
– Zagotavljanje, da so posebne značilnosti čebel upoštevane pri
uporabi in testiranju pesticidov, kot je predvideno v Direktivi
91/414/CEE,
– Spodbujanje pridobivanja medu z edinstvenimi značilnostmi, ki so odvisne od različnih sort in geografskih območij,
– Zagotavljanje, da se opravljajo  raziskave, ki bodo določile uporabnost ali škodljivost gensko spremenjenih rastlin za čebele,
– Zagotavljanje donosnosti  in ohranjanje dejavnosti čebelarstva z
uvajanjem novih pravil kmetijske politike Evropske unije za obdobje
2014-2020, ki bi zagotovili plačila čebelarjem za izvajanje storitve
opraševanja, ki bi znašalo minimalno 30€ na roj.

Evropska unija je julija oblikovala čebelarske programe za obdobje
2010-2013, ki naj bi evropskim čebelarjem dali primerno podporo in
omogočili ohranjanje proizvodnje in kakovosti medu Evropske unije.
Sindikalna skupina evropskih kmetov Copa-Cogeca pozdravlja odobrene
nacionalne čebelarske programe. Programi nacionalnih držav, ki
predvidevajo večja proračunska sredstva za podporo čebelarstvu v
primerjavi s prejšnjim obdobjem, je potrdil upravljalni odbor Evropske
unije za skupno ureditev evropskih trgov, Oddelek za živalske proizvode.
Ukrepi za podporo čebelarstvu, ki bodo usmerjeni v povečanje odpornosti
evropskega čebelarstva z omogočanjem proizvajalcev za izboljšanje
pogojev proizvodnje in trženja čebelarskih proizvodov, bodo prejeli 50%
državno podporo. Generalni sekretar Copa-Cogege Pekka Pesonen je dejal:
»Veseli me, da so vse države članice Evropske unije zainteresirane za
uvedbo programov za čebelarstvo, čeprav so neobvezni za uporabo. Ukrepi
imajo zagotovo pomembno vlogo pri zagotavljanju proizvodnje in kakovosti
medu v Evropski uniji ter za zagotavljanje zadostnega števila čebel .«
»Posebej sem vesel tega, da se je Evropska unija odločila za dvig
proračuna za te programe za kar 32 milijonov evrov letno. To je nujno
potrebno, saj čebelarski sektor ni potrebno ohranjati le iz
gospodarskega vidika, ampak tudi iz vidika ohranjanja biodiverzitete,
opraševanja tako kulturnih kot divjih rastlin ter iz vidika ohranjanja
delovnih mest,« je dodal Pesonen.  Glede na zmanjševanje števila
čebeljih družin in aktivnih čebelarjev, Copa-Cogeca poziva Evropsko
unijo k podpori temu sektorju v okviru ukrepov Skupne kmetijske politike
po letu 2013, saj meni, da je ta podpora bistvenega pomena za ohranitev
sektorja čebelarstva v Evropi in ponudbe kakovostnih evropskih čebeljih
izdelkov .

Vira in več informacij:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2010-4801+0+DOC+XML+V0//EN
http://www.copa-cogeca.be/Main.aspx?page=HomePage

Objavil/a Univ. dipl. pol. Helena Habjan
  

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook