Vinski sporazum med Evropsko unijo in Avstralijo

Novi sporazum, ki ureja trgovanje z vinom med Avstralijo in Evropsko unijo (EU) začne veljati s 1. septembrom 2010. Novi sporazum, ki nadomešča sporazum iz leta 1994, varuje ureditev EU za označevanje vina, zagotavlja popolno zaščito geografskih označb EU tudi za vina, namenjena za izvoz v tretje države, in vključuje jasno obvezo Avstralije k varovanju tradicionalnih izrazov EU. Prav tako sporazum predvideva postopno odpravljanje uporabe številnih pomembnih imena oziroma oznak vin EU, kot so šampanjec in portovec, na etiketah avstralskih vin, in sicer najpozneje v enem letu od začetka veljavnosti sporazuma.

Podpis sporazuma je povezan z zadnjo fazo vinske reforme Evropske unije, ki je začela veljati 1. avgusta 2009. Obsežna reforma bi morala prispevati k uravnoteženosti trga vina, postopnemu ukinjanju nepotrebnih in dragih intervencijskih ukrepov na trgu ter preusmeritvi proračunskih sredstev k bolj pozitivnim in proaktivnim ukrepom, ki bodo povečali konkurenčnost evropskih vin. Ta faza reforme vključuje tri sklope pravil, ki naj bi predvsem  izboljšala komunikacijo s potrošnikom in spodbuditi najboljše vinarske prakse in so v zvezi z: 
 

  •  zaščitenim geografskim poreklom (ZGP) in zaščitenimi geografskimi označbami (ZGO), tradicionalnimi izrazi ter označevanjem in predstavitvijo vin;
  •  vinarskimi praksami in
  •  registrom vinogradov, obveznimi prijavami in zbiranjem informacij za spremljanje trga vina, dokumenti, ki so priloženi pošiljkam vinskih proizvodov, ter evidencami v vinskem sektorju, ki jih je treba voditi.

»Sporazum določa pomembne zaščitne ukrepe za vinske interese EU. Zagotavlja zaščito geografskih označb in tradicionalnih izrazov za vina EU v Avstraliji in drugod,« je podpis sporazuma komentiral Dacian Ciolos, komisar za kmetijstvo in razvoj podeželja. »Sporazum prinaša pozitivne posledice za obe strani in dosega uravnotežen rezultat tako za evropske in tudi za avstralske vinogradnike. Dosežen je ključni cilj, ki je zaveza avstralskih vinarjev, da bodo postopno opuščali uporabo ključnih geografskih označb in tradicionalnih izrazov EU za označevanje vina. To je izjemnega pomena za evropske proizvajalce,« je še dodal Ciolos.

Sporazum predvideva takojšnjo zaščito drugih geografske označb za vina EU. Za uporabo nekaterih izrazov so se podpisniki sporazuma dogovorili o postopnemu ukinjanju. Še posebno pa avstralski proizvajalci ne bodo mogli nadaljevati uporabo pomembnih imen vin EU, kot so “Champagne”, “Port”, “Sherry” in drugih evropskih geografskih označb, skupaj z nekaterimi tradicionalnimi izrazi, kot so, “amontillada”, “Claret “in” Auslese “, in sicer eno leto po začetku veljavnosti sporazuma, torej od 1. septembra 2011 naprej. Nov sporazum predlaga listo možnih imen za vina, ki bi jih lahko uporabili avstralski vinarji za poimenovanje svojih vin (na primer: navedba sorte vinske trte, označbe povezane z nagradami za vino, z medaljami ali tekmovanji, označbe za posebno barvo in podobno) ter ureja način navedbe sorte vinske trte na označevalnih etiketah. Sporazum opredeljuje tudi pogoje za avstralske vinarje, pod katerimi lahko še naprej uporabljajo več izrazov za kakovostna vina, kot so “starinski”, “kremni” in podobno za  opis avstralskih vin, ki se izvozijo v Evropo ter se prodajajo na domačem trgu. Celotno besedilo sporazuma in več informacij je dostopno na: http://ec.europa.eu/agriculture/markets/wine/third/index_en.htm

Sicer pa je bil izvoz vina iz EU v Avstralijo v letu 2009 vreden 68.000.000 €, avstralski izvoz vina v EU v istem letu pa je bil vreden kar 643.000.000 €.

Vira: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1078&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1214&format=HTML&aged=0&language=SL&guiLanguage=en
 

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook