Čebelarstvo objavil

Vlada Čebelarjem odobrila dodatna sredstva za učinkovito zatiranje varoze

Vlada RS je na današnji redni seji sprejela
Uredbo o Spremembi Uredbe o izvajanju Programa ukrepov na področju
čebelarstva v Republiki Sloveniji (RS) v letih 2008 – 2010 za leto 2009,
s katero  spreminja izvedbeni in finančni del ukrepa nadzora nad
varozo. Stroški dobave celotne količine zdravil za zatiranje varoze
znašajo 678 tisoč EUR, kar je za približno 280 tisoč EUR več od
načrtovanega s prvotno uredbo.

V postopku javnega naročila je bil izbran dobavitelj, ki se je kot edini
javil na razpis ter ponudil ceno, višjo od načrtovane. Ker pri 
zatiranju varoj enotni pristop predstavlja ogromen del zaščite slovenske
čebele, je bil dobavitelj zdravil kljub temu izbran. MKGP je namreč
ocenilo, da je zaradi izjemno slabe situacije na področju čebelarstva
(izgube čebel) izvedba programa enotnega zatiranja varoze v RS v
nacionalnem interesu. Sprememba uredbe zato določa, da se določen delež
finančnih sredstev izplača po shemi pomoči za mala in srednje velika
podjetja. To predstavlja dovoljeno pomoč, ki se priglasi Evropski
Komisiji. MKGP pa bo zagotovilo potrebna finančna sredstva.
 
Za celoten ukrep nadzora nad varozo je v skladu z evropskim programom
ukrepov na področju čebelarstva v RS zagotovljenih 452 tisoč EUR. Ta del
se financira v razmerju 50:50 med slovenskim proračunom in EU.
Upravičenci do sredstev so trije, končni upravičenci ukrepa pa so
čebelarji. Nacionalni veterinarski inštitut (NVI) in Čebelarska zveza
Slovenije (ČZS) sta pristojna za izvedbo operativnega programa zatiranja
varoj z zdravilom na javnem razpisu izbranega dobavitelja. To
vključuje  celotno organizacijo razdeljevanja dobavljenega zdravila ter
obveščanja čebelarjev. 

Znesek podpore je vnaprej fiksno določen v odločbi Komisije o potrditvi
Programa ukrepov na področju čebelarstva v RS. Sredstva, ki presegajo
znesek, potrjen v  omenjenem programu, se lahko zato dodeli le na
podlagi uredbe o skupinskih izjemah, po kateri je ukrep dovoljen. V
skladu s temi pravili bo MKGP pomoč tudi izvedlo.

Vir: ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook