Kmetijstvo objavil

Vlada imenovala člane Sveta Sklada kmetijskih zemljiš in gozdov RS

Vlada RS je na predlog ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
sprejela Sklep o imenovanju Sveta Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov
RS. Vlada je prav tako sprejela Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi,
organizaciji, nalogah in imenovanju članov Nadzornega odbora za Program
razvoja podeželja RS za obdobje 2007 – 2013 (PRP) ter Sklep o
spremembah Sklepa o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in imenovanju
članov in namestnikov Nadzornega odbora za Operativni program za razvoj
ribištva v RS 2007-2013 (OP) in določila njegovo neuradno prečiščeno
besedilo.

Več si preberite v prilogi:
PRILOGA

VIR: www.mkgp.gov.si

OBJAVIL/A MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook