Kmetijstvo objavil

Vlada sprejela uredbo o neposrednih plačilih v kmetijstvu

Vlada je na današnji redni seji sprejela Uredbo o
neposrednih plačilih v kmetijstvu in spremembo Programa razvoja
podeželja za Republiko Slovenijo 2004-2006. Ministrstvu za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano (MKGP) je dala tudi soglasje za prijavo na
projekt »Priprava na izvajanje in upravljanje kmetijske politike in
politike razvoja podeželja« na Kosovu. Za financiranje projektov pomoči v
hrani pa bo Slovenija po odločitvi vlade Svetovnemu programu za hrano
(WFP) namenila 39 tisoč evrov, kot del njene uradne razvojne pomoči
 
Novo
uredbo, ki ureja izvedbo neposrednih plačil v kmetijstvu, je bilo
potrebno na novo sprejeti zaradi novega Zakona o kmetijstvu  (Uradni
list RS, št.45/08).  Nadmešča prejšnjo iz leta 2007 in določa izvedbo
reforme Skupne kmetijske  politike EU (SKP) na področju neposrednih
plačil. Ta uredba določa nacionalno ovojnico, uveljavljanje plačilnih
pravic, upravljanje z nacionalno rezervo, proizvodno vezana plačila in
druge sheme pomoči za izvajanje. Sprejeta Uredba o neposrednih plačilih
je bila vključena v  Program dela Vlade Republike Slovenije. Uporabljati
se bo začela s 1. januarjem 2009.

Vlada je
sprejela Spremembe Programa razvoja podeželja za Republiko Slovenijo
2004-2006.Te se nanašajo na spremembe okvirne skupne finančne
preglednice in na spremembe v besedilu programa.

Slovenska pomoč v okviru Svetovnega programa za hrano

Slovenija
se prek MKGP vključuje v humanitarne dejavnosti zaradi povečevanja
stopnje varne preskrbe s hrano, ki se izvajajo v okviru Svetovnega
programa za hrano pri Organizaciji združenih narodov (WFP). Tako 
izpolnjuje obveznosti, povezane z uradno razvojno pomočjo. WFP spada pod
okrilje Organizacije za kmetijstvo in prehrano (FAO), ki vodi skupno
logistično usklajevanje v Organizaciji združenih narodov (OZN) in je
tako najcelovitejša in najučinkovitejša humanitarna organizacija v OZN.

MKGP
se odziva na pozive OZN oz. njegovih organizacij za pomoč nerazvitim,
ki trpijo zaradi lakote in naravnih katastrof. V luči treh kriz
(podnebne spremembe, visoke cene hrane, finančna kriza) OZN 10. novembra
organizira donatorsko konferenco, na kateri si bodo prizadevali
privabiti čim več donatorjev za programsko leto 2009/2010. Kljub temu
OZN poziva k nakazilu sredstev še letos, saj si krize sledijo in
ustvarjajo vedno večja žarišča lakote. Po nekaterih ocenah naj bi se
samo v zadnjem letu število lačnih povečalo za 100 milijonov (po ocenah
WFP skupaj 850 milijonov). Zbrana sredstva zaradi dviga cen nafte in
hrane na začetku leta, splošne finančne nestabilnosti in manjših zalog
na svetovnem trgu ne zadostujejo več za izvedbo že sprejetih projektov,
ki se izvajajo.

Slovenija je članica izvršnega
odbora WFP od leta 2005 in bo za to mesto ponovno vložila svojo
kandidaturo. Na lestvici donatork WFP v letu 2008 je Slovenija na 67.
mestu – za primerjavo: sosednja Avstrija je na 33. (s skoraj 4 mio. $),
Italija na 9. (103 mio. $), Hrvaška na 70., Madžarska na 68. in
primerljiva Češka na 47. mestu (s skoraj 400 tisoč $).

Soglasje k projektu na Kosovu

Vlada
se je tudi seznanila z informacijo o projektu tesnega
medinstitucionalnega sodelovanja IPA 2008 »Priprava na izvajanje in
upravljanje kmetijske politike in politike razvoja podeželja« na Kosovu.
Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je dala soglasje za
prijavo Slovenije kot sodelujoče države na razpisan projekt, ki ga vodi
Avstrija oz. njeno  ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo, okolje in
upravljanje z vodami.

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo

OBJAVIL/A BRIGITA PRIMC

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook