Bolezni objavil

Vlaganje zahtevkov za govedo za leto 2011 za 2. obdobje

Dne 1. 10. 2011 se prične rok za vlaganje zahtevkov za govedo za leto 2011 za 2. obdobje. Redni rok traja do vključno 2. 11. 2011, kasneje pa bo možno oddati vlogo v zamudnem roku do vključno 28. 11. 2011, kjer se višina subvencijskega plačila zniža glede na število delovnih dni zamude.

 

Zahtevki za posebno premijo za 2. obdobje

          vlaga se za moške živali, ki so bile zaklane v RS ali izvožene izven držav članic EU v obdobju od 1. 6. 2011 do vključno 30. 9. 2011;

          posebnost predstavljajo živali, ki so bile odpremljene v države članice EU, saj se zahtevek zanje vloži še vedno na ročno izpolnjenem obrazcu, ki je dostopen na naši spletni strani v rubriki Obrazci in navodila. Zahtevke za take živali je potrebno skupaj z originalnim potnim listom poslati na AKTRP še preden žival zapusti območje RS. Ker je bil za take živali zahtevek že vložen na ročno izpolnjenem obrazcu, vloge preko aplikativnega sistema »Vnos vlog za GOVEDO« ni potrebno oddati.

 

Zahtevki za ekstenzivno rejo ženskih govedi za 2. obdobje

          vlaga se za krave, ki so telile v obdobju od 1. 4. 2011 do vključno 31. 7. 2011.

 

Tako kot za predhodna subvencijska leta, se tudi za drugo obdobje 2011 vlaga zahtevke preko internetno podprte aplikacije E-kmetija, v katero lahko dostopate na naši spletni strani.

 

Posebna opozorila:

  • aplikacija je zgrajena tako, da se potencialno upravičene živali ob odprtju vloge samodejno prikažejo. Nosilec kmetijskega gospodarstva ali njegov pooblaščeni vlagatelj naj ponovno preveri samodejno izpisane zahtevane živali. V primeru, da vlagatelj smatra, da kakšne živali ni prikazane in bi morala biti, ali obratno, obstaja možnost dodajanja oziroma brisanja živali;
  • v kolikor bodo ob oddaji v vlogi prisotne kakršnekoli napake glede na podatke v centralnem registru govedi, jih je potrebno razrešiti na SIR-u, sicer bodo napake ostale.

 

Novosti v delovanju aplikacije:

  • v letu 2011 smo vgradili kontrolo na oddano zbirno vlogo, ki je predpogoj za uspešno uveljavljanje zahtevkov za govedo.

 

Reševanje težav:

  • za pomoč pri reševanju težav pri živalih, za katere se je izpisalo obvestilo o neusklajenih premikih živali, se prosim obrnite na Sektor za identifikacijo in registracijo govedi (SIR), ki je dosegljiv na telefonski številki: 01/436-20-46;

 

 

V sporočilu pa:

          na kratko opišete nastalo težavo,

          zapišete vaše podatke, da vas lahko pokličemo nazaj (ime in priimek ter telefonska številka),

          obvezno pripnite tudi datoteko s printscreenom (ekransko sliko) težave oz. napake.

  • Lahko pa pokličete na telefonsko številko: 01/580-7532.

 

  • za vsebinska vprašanja je odprta posebna telefonska linija na številki: 01/580-7559;

Komentarji so onemogočeni.

Iskanje

Facebook